Arxiu de categories: Pla Clima 2030

PMEC 2030

PMEC 2030

El PMEC és un programa dirigit principalment a actuacions vinculades a la transició energètica (energies renovables i eficiència energètica), a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i a tots aquells projectes de sensibilització i dinamització necessaris per fer que aquesta transició sigui justa i enfocada a una nova cultura de la sostenibilitat. En el moment d’elaborar el Programa marc d’actuacions en energia i clima (PMEC), la societat metropolitana es troba sota l’impacte de la pandèmia de la covid-19. La sortida d’aquesta crisi ha de ser sostenible i per això els criteris aplicats a les actuacions d’aquest programa es vinculen a la descarbonització i també a la innovació i la creació d’ocupació sostenible tant des del punt de vista socioambiental com econòmic.  L’horitzó del PMEC és el 2030, tot i que centra les línies d’acció prioritàries en el període 2020-2023. Els imports necessaris per executar les inversions que preveu el PMEC s’ajustaran i es consignaran anualment segons la disponibilitat de l’AMB en els exercicis successius. D’aquesta manera se’n garanteix la  dotació total en els pressupostos corresponents al període 2020-2023, però amb visió al 2030, atès que aquest és el primer any en què cal assolir els compromisos que estableix la UE per a tots els estats membres. Des de l’aprovació del primer Pla de sostenibilitat de l’AMB (que finalitza el 2020) i amb l’aprovació posterior del Pla clima i energia 2030, l’AMB ha fet estudis de potencial energètic, ha planificat i gestionat instal·lacions energètiques i ha donat suport tècnic als municipis en matèria de mitigació i adaptació climàtica. Aquestes actuacions requereixen una visió supralocal, concretament metropolitana, per raons que van des de la necessitat d’accelerar actuacions per assolir objectius o afavorir economies d’escala fins al suport als ajuntaments en una gestió cada vegada més complexa de l’energia. El PMEC preveu, doncs, un conjunt d’actuacions en les quals es proposen diverses modalitats d’execució i de gestió que poden ser de col·laboració o concertació amb els ajuntaments metropolitans, amb altres administracions o entitats pròpies de l’AMB en el seus àmbits competencials, o bé de col·laboració, concertació, subvenció, informació i assessorament a entitats del sector privat o amb particulars. Enllaç al programa complet

Per primer cop superem uns nivells de CO2 a l’atmosfera alarmants

Per primer cop superem uns nivells de CO2 a l’atmosfera alarmants

L’Observatori Mauna Loa (Hawaii) va registrar el 13 de maig uns nivells de CO2 a l’atmosfera mai observats fins ara a la història de la humanitat, superant les 415 ppm. Aquest nivell és molt alarmant, donat que posa en risc les condicions de la nostra existència tal i com les coneixem fins ara.   Per això, ara més que mai cal ser ambiciosos en la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a nivell mundial i treballar amb rigor en els diferents nivells de responsabilitat política i social. https://www.sciencealert.com/it-s-official-atmospheric-co2-just-exceeded-415-ppm-for-first-time-in-human-history https://engt.co/2HDwtrZ https://scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/  

El Pla clima i energia 2030, en detall!

El Pla clima i energia 2030, en detall!

Si voleu conèixer en detall la situació actual, els objectius del Pla i les principals actuacions endegades, podeu consultar aquestes mini-càpsules informatives sobre el Pla clima i energia 2030 de l’AMB:   Resum global Situació actual Objectius Accions

Posem en marxa l’Observatori Metropolità de l’Energia

Posem en marxa l’Observatori Metropolità de l’Energia

L’AMB ha posat en marxa l’Observatori Metropolità de l’Energia que té per objectiu la implementació d’una plataforma innovadora que aglutini informació dels diferents sistemes de comptabilitat i gestió energètica dels 36 municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en un únic entorn de visualització i anàlisi conjunta de dades. La nova plataforma, basada en el mòdul SIE-Observatori d’inerGy, integrarà la informació energètica de més de 7.000 punts de subministrament energètic corresponents a més de 2.000 edificis i 3.500 quadres d’enllumenat de municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona. Des de la plataforma es podrà accedir a dades de balanços i indicadors de consum i emissions de GEH a escala municipal i de cadascun dels edificis i quadres. Els municipis participants podran accedir de forma continuada a un benchmarking energètic i de bones pràctiques del seu parc d’edificis amb el de la resta de municipis de l’AMB, així com dels indicadors globals d’eficiència energètica del conjunt de l’administració local. L’Observatori suposa d’altra banda una gran oportunitat de millora en el model de gestió de l’energia de l’AMB ja que facilitarà i millorarà la formulació, priorització i seguiment de les polítiques energètiques locals. Amb tots aquests elements l’Observatori metropolità esdevindrà una de les iniciatives de comptabilitat energètica municipal més ambiciosa entre els països de la Unió Europea.     Per primera vegada, un portal explicarà a la ciutadania de l’àrea metropolitana de Barcelona la factura i el consum energètic dels seus municipis Juntament amb l’Observatori, es posarà en marxa el portal energètic ciutadà, un mòdul web d’accés obert a la ciutadania que ofereix tota la informació energètica dels ajuntaments de l’AMB de manera clara i senzilla. El portal permet difondre i posar a l’abast de la ciutadania de forma entenedora i atractiva la informació energètica essencial de l’ajuntament, donant visibilitat a les polítiques en curs, com ara les polítiques de pobresa energètica que es duguin a terme per part de l’Àrea Metropolitana i el conjunt dels seus ajuntaments.  D’aquesta manera es reforça la transparència i rendició de comptes de les polítiques publiques a la ciutadania. El portal també és una eina de sensibilització de la ciutadania en relació a l’estalvi energètic i l’ús racional de l’energia, tant a les llars com en l’ús que facin dels equipaments públics (centres esportius, escoles,…), promovent la seva implicació en l’estratègia de transició energètica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Càpsula sobre el Pla Clima Energia 2030

Càpsula sobre el Pla Clima Energia 2030

Aquesta càpsula audiovisual explica en tres minuts els principals impactes climàtics a l’AMB, els objectius del Pla Clima Energia i algunes de les accions més rellevants per fer-hi front:

El Pla clima i energia 2030 de l’AMB als mitjans de comunicació

El Pla clima i energia 2030 de l’AMB als mitjans de comunicació

El Pla clima i energia 2030 de l’AMB aprovat el 25 de setembre de 2018 es comença a difondre als mitjans de comunicació. El passat 4 d’octubre de 2018 el programa Tres 60 de la Televisió de Badalona va entrevistar l’Elena Lacort, corresponsable tècnica del Pla clima energia 2030 de l’AMB.  Una entrevista que va girar entorn dels objectius i àmbits d’actuació del Pla, els principals impactes climàtics que afecten l’àrea metropolitana i les actuacions més rellevants endegades durant els propers anys per fer-hi front. L’entrevista completa es pot consultar al següent enllaç, a partir del minut 11: http://bdncom.alacarta.cat/badalona-tres60/capitol/4-doctubre-de-2018tres60 D’altra banda, el passat 23 de novembre, el programa “Stock de ràdio” de La Xarxa també va entrevistar l’Elena Lacort sobre el Pla clima i energia de l’AMB.