7 d’abril, Dia Mundial de la Salut

El 7 d’abril se celebra el Dia Mundial de la Salut, que commemora el dia en que es va crear l’OMS (Organització Mundial de la Salut), el 7 d’abril del 1948. Enguany, el Dia Mundial de la Salut està dedicat a les professions d’infermeria i de llevadora.

Aquest personal  exerceix una funció crucial en la prestació de serveis de salut, ja que consagren les seves vides a cuidar les mares i els infants, administrar vacunes que salven vides, proporcionar consells de salut, cuidar la gent gran i, en general, satisfer les necessitats sanitàries essencials del dia a dia. A fi d’aconseguir la cobertura sanitària universal, el món necessita que el personal d’infermeria i llevadora augmenti en 9 milions de professionals.

La realitat del moment, però, és una altra, i l’aparició de la COVID-19 ha trastocat els plans de celebració d’aquesta jornada i, en general de tota l’ OMS.

Ara bé, no totes les notícies són negatives. Les mesures aplicades per fer front a l’expansió del coronavirus han generat un impacte molt positiu en la qualitat de l’aire de Barcelona i l’àrea metropolitana.

infografic1

Les mesures pel coronavirus: un mirall de què podria ser una ciutat amb menys contaminació?

De ben segur que molts heu vist els mapes que mostraven la disminució de la contaminació per NO2 a la Xina o a Itàlia associada a la parada de la mobilitat i l’activitat econòmica derivada de les mesures relacionades amb el coronavirus. Amb el seguiment de l’evolució dels nivells de contaminació detectats a les estacions de trànsit de Barcelona i el visor de la qualitat de l’aire metropolità també es poden treure interessants conclusions.

En els mesos previs a l’inici de la malaltia a Catalunya, s’han registrat valors inferiors als dels anys anteriors, en part gràcies a les bones condicions meteorològiques i, possiblement, també afavorits per la progressiva implantació de la zona de baixes emissions, tot i que encara és d’hora per estimar el nivell de reducció associat a aquest factor. Les càmeres estimen que s’han eliminat 36.000 vehicles sense etiqueta els darrers tres mesos, i les enquestes diuen que s’han substituït per vehicles menys contaminants (33% dels casos), transport públic (33%) i altres opcions (33%).

Resum del canvi 

Per tant, es pot concloure que les mesures per fer front al coronavirus estan tenint un impacte molt positiu en les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i de partícules a l’atmosfera. Aquestes dinàmiques s’estan donant arreu del món, la qual cosa comporta una clara millora en la salut humana i ambiental.

infografic2

Malgrat aquestes bones notícies, no podem oblidar que es tracta d’una mesura temporal. Quan aquestes mesures dràstiques es vagin aixecant es tornaran a observar els valors previs de contaminació atmosfèrica si no s’actua de manera diferent.

Aquestes dades ens donen un exemple i un mirall del que podem fer amb un sistema i una gestió de recursos diferents. És per aquest motiu que cal que les administracions públiques hi continuïn treballant, però també les empreses i la ciutadania.