Paperera plena de plàstics i altres residus

El nivell de residus més baix dels últims 30 anys

La producció de residus a l’àrea metropolitana de Barcelona ha caigut al nivell més baix dels últims 30 anys, i se situa en un 24 %. Durant el primer mes de confinament s’ha observat una clara reducció de la producció i el consum de molts productes i, com a conseqüència, s’han reduït els residus urbans als municipis.

Segons les estimacions efectuades per l’Agència de Residus de Catalunya, la generació de residus municipals a Catalunya ha caigut a una xifra estimada de 242.000 t, que és un 16,65 % més baixa que en un mes normal (282.340 tones).

img

Hi ha hagut dos principals motius d’aquesta ràpida disminució:

  • El tancament d’activitats comercials, tant del sector serveis (en què s’inclou la restauració) com d’altres activitats no essencials.
  • El confinament de la població, que ha reduït la mobilitat i ha canviat els patrons de consum.

Les variacions observades en aquestes primeres setmanes demostren que si la ciutadania reflexiona abans de consumir, es pot reduir considerablement l’impacte humà sobre el planeta i avançar cap a una societat més sostenible.

Si voleu saber dades detallades sobre aquesta davallada podeu consultar la notícia del web de l’AMB o el blog Sostenible de la Diputació de Barcelona.