Activitat destacada: Fem possible l’economia circular

Aquest mes, des del programa Compartim un Futur, us volem presentar el taller participatiu Fem possible l’economia circular. Es tracta d’un taller que dona eines i coneixements per passar de l’economia lineal (en la qual tot es fabrica de nou i té un final, de manera que surt del cicle productiu) a l’economia circular (en la qual s’allarga la vida útil dels productes), per tal de disminuir la generació de residus, reduir el consum d’aigua i d’energia, evitar l’extracció de matèries primeres i evitar l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle.

L’activitat, dirigida a públic adult, comença amb una introducció dels conceptes de l’economia circular en contraposició als de l’economia lineal tradicional. Es comparen diferents objectes d’ús diari i se n’estudia el cicle de vida, tenint en compte diferents paràmetres, com ara el disseny, els materials, la distribució que se’n fa o la gestió dels residus al final de la vida útil del producte.

També es reflexiona sobre la viabilitat de l’economia circular i s’implica els ciutadans per actuar amb criteris de prevenció i reutilització, tenint en compte els avantatges o inconvenients ambientals, socials i econòmics dels productes que consumim.

Per participar en aquesta activitat cal fer una reserva prèvia a la Central de Reserves trucant al 93 238 93 51 o enviant un correu electrònic a reserves.compartim@amb.cat. A més, si necessiteu més informació sobre l’oferta educativa, podeu posar-vos en contacte amb el Servei d’Assessorament del programa Compartim un Futur.