Estrenem ApS sobre sistema alimentari: “Para el carro!”

El proper curs estrenem una nova proposta de projecte ApS titulat “Para el carro!” sobre el sistema alimentari. Es tracta d’un projecte on l’alumnat coneixerà les conseqüències ambientals derivades de la indústria alimentària, mitjançant la recerca d’informació i un petit treball de camp enfocat a dos grans temes principals, que són a la vegada els més propers als nois i noies: el malbaratament alimentari i la generació de residus (envasos i embolcalls).

A partir d’una diagnosi de l’entorn més proper, podran proposar una sèrie de millores en els hàbits de consum dels veïns del seu barri.

Entre el setembre i el desembre del 2021 es duran a terme un total de 15 projectes pilot en 13 centres educatius del territori metropolità.

Recordem que l’aprenentatge servei (ApS) és una metodologia que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat d’una manera ben articulada. Al Compartim un Futur apostem per aquesta metodologia, ja que els alumnes gaudeixen d’un procés d’aprenentatge significatiu i vivencial, alhora que teixeixen xarxes entre el centre educatiu i les entitats del seu entorn, però sobretot generen un projecte de futur i útil per a la comunitat.