Refugis climàtics


Les onades de calor són augments bruscos i significatius de les temperatures, molt per sobre de les temperatures habituals i durant un període de temps perllongat. Repercuteixen directament en el confort de la població, però sobretot influeixen en l’estat de salut de les persones i poden produir descompensacions de les malalties cròniques, deshidratació o esgotament, que al seu torn poden fer augmentar els ingressos hospitalaris. A més, s’ha demostrat que les onades de calor també tenen incidència en l’increment de la mortalitat.

En els darrers anys hi ha hagut una pujada rellevant de les temperatures en general, i en concret un augment significatiu de la freqüència d’onades de calor. L’àrea metropolitana de Barcelona és, avui dia, un territori clarament afectat per les conseqüències del canvi climàtic, igual que gran part dels països de la conca mediterrània.

Per aquest motiu, s’ha creat la xarxa metropolitana de refugis climàtics (XMRC), que agrupa equipaments municipals (com ara biblioteques, centres cívics o escoles) i espais públics (com parcs) que poden proporcionar condicions de confort tèrmic en episodis de temperatures extremes. Serveixen per facilitar a la ciutadania, i en especial a la població més vulnerable a la calor extrema, espais adequats per recuperar-se de l’estrès tèrmic que provoquen les altes temperatures sobre el cos humà.

Un refugi climàtic és un espai interior o exterior accessible que, durant els episodis climàtics extrems, proporciona confort tèrmic, descans i seguretat a la població. No es tracta d’equipaments únicament destinats a aquesta finalitat, ja que compatibilitzen els seus usos i funcions habituals juntament amb el servei de refugi climàtic durant els episodis de temperatures extremes. Aquests refugis no necessàriament estan climatitzats, però sí que han de garantir una temperatura de confort. En els espais exteriors, aquesta temperatura es pot assolir mitjançant mètodes naturals, com punts d’aigua o una elevada presència de vegetació, que ajuda a regular la temperatura i ofereix un ambient més fresc i reconfortant. Podeu consultar tots els refugis inclosos en la xarxa en aquest enllaç.