El WaysTUP!, un projecte per aprofitar els bioresidus, també al Compartim un Futur

L’AMB, en concret des del Servei de Prevenció i Gestió de Residus, està participant en un projecte europeu H2020 anomenat WaysTUP! amb finançament de la Comissió Europea. L’objectiu d’aquest projecte és aprofitar els bioresidus, com les restes d’aliments o el marro del cafè, l’oli de cuina, material fet de cel·lulosa (com per exemple paper de cuina, bossetes de te i tovalloletes), o llots de depuradora. El resultat d’aquest procés de tractament alternatiu són els bioproductes, que no es refereix només al compost sinó també a productes químics, biocarbó (carbó vegetal que s’aplica a sòl cultivable per millorar-ne les propietats), bioetanol (que s’usa com a biocombustible), bioplàstics i larves de mosques (font de nutrients per alimentar aviram).

El projecte mostra una cartera de processos innovadors per transformar els bioresidus urbans en bioproductes, que seran testats en 7 plantes pilot demostratives que es construiran en diferents ciutats europees.

La participació al projecte WaysTUP! permetrà reduir el rebuig generat a les instal·lacions de tractament mecano-biològic (ecoparcs) de l’AMB, tot contribuint a l’economia circular del territori metropolità.

En algunes activitats de l’eix de recursos i residus del Compartim un Futur ara també us parlarem d’aquest projecte.

A més, actualment s’està demanant una enquesta a la població per tal d’entendre millor la percepció i els hàbits respecte als bioresidus i la bioeconomia dels ciutadans (el temps que cal per omplir-la és d’uns 10 minuts aproximadament).