El Compartim un Futur compensa les seves emissions

Què vol dir que el programa Compartim un Futur compensa les emissions? Abans caldria definir què és la petjada de carboni. La petjada de carboni és un indicador d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle associats al cicle de vida d’un producte, servei o organització. Fa referència, per exemple, a les tones de CO₂ emeses en fer un trajecte en cotxe, un concert o bé a les que emeten les indústries.

Així doncs, reduir les emissions de qualsevol activitat és el primer pas per a una gestió de carboni responsable. Així i tot, si es produeixen aquestes emissions, el que es proposa és compensar-les mitjançant la implantació i execució d’un projecte el qual ajudi a evitar o reduir aquesta quantitat de gasos amb efecte d’hivernacle emesos.

En el programa Compartim un Futur també es generen unes emissions, com per exemple per al transport de l’equip educatiu per anar a les instal·lacions o als centres educatius. Per això, anualment es compensa la petjada de carboni a través de la inversió econòmica en projectes que milloren el medi ambient i l’entorn social on es desenvolupa. Aquesta compensació es duu a terme mitjançant el Clean CO₂, la marca de gestió i compensació de carboni d’Anthesis Lavola que des de l’any 2010 treballa per una reducció efectiva de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Durant el curs 2020-2021 es van generar 5,16 tones de CO2eq i es compensarà en el projecte Qinghai Delingha Xiehe de generació d’energia fotovoltaica. Aquest projecte, que es duu a terme a la localitat xinesa de Delingha, permet la reducció de les emissions, la conservació de recursos naturals com el carbó, la contribució al benestar econòmic del país i la reducció de la contaminació associada a l’extracció i transport de combustibles fòssils, entre d’altres.

Així doncs, el Compartim un Futur és un programa compromès en la lluita contra el canvi climàtic. Però no som els únics: en aquest enllaç podreu veure totes les empreses i entitats que ja s’han compromès a compensar la seva petjada de carboni, així com tots els projectes del Clean CO₂ que permeten reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.