Primera sessió del Consell Assessor d’Ecologia

El dimecres 23 de febrer va tenir lloc la 1a sessió del Consell Assessor d’Ecologia. Aquest òrgan, constituït el juny del 2021, està format per representants de l’Àrea d’Ecologia de l’AMB, altres administracions com l’Oficina del Canvi Climàtic de Catalunya, l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Agència de Residus de Catalunya, així com entitats del territori, com Ecologistes en Acció, diverses universitats públiques (UB, UPF, UAB) i entitats del tercer sector.

El Consell Assessor d’Ecologia està ideat com un espai de transparència i participació. El fet de comptar amb la participació d’una diversitat d’actors del territori suposa un exercici de bon govern, que tindrà un paper clau a l’hora de compartir, proposar i consensuar les actuacions que orientin els plans i programes de l’AMB en clau d’acció climàtica, i en relació amb els reptes que planteja la Declaració d’emergència climàtica feta per l’AMB fa un any. Aquesta declaració integra cinc reptes transversals, sobre els quals pivoten les accions que cal dur a terme durant els propers anys, amb la finalitat d’assolir els objectius que estableix la Unió Europea de reducció d’emissions el 2030 i neutralitat climàtica el 2050.

El Consell aposta per una gestió dels residus basada en la prevenció, la circularitat, la recuperació i l’educació ambiental

La primera reunió del Consell Assessor ha estat una sessió monogràfica sobre la gestió de residus per part de l’AMB. S’han exposat als membres del Consell els indicadors de la gestió residus de l’últim any, així com del futur de la recollida dels ajuntaments metropolitans. Aquest passa pel seguiment del Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals 2017-2025 (PREMET25), que marca el camí per arribar al 55 % de recollida selectiva el 2025, al 60 % el 2030 i al 65 % el 2035.

El Consell va reafirmar l’Acord cap al Residu Zero i el Programa PREMET25 per una gestió dels residus basada en la prevenció, la circularitat, la recuperació i l’educació ambiental.  També es va posar de manifest que la recollida selectiva avança, tot i la sotragada de la covid.

Al llarg del darrer any, tots els municipis metropolitans han treballat per identificar quin és el nou model més adient en cada cas, basat en la identificació de la participació a través de la recollida porta a porta o dels contenidors intel·ligents, per tal d’assolir el 65 % de recollida selectiva.

El Consell Assessor també obre el treball per definir una nova fiscalitat de recollida de residus, que reforci la participació de la població en la recollida selectiva, de manera més justa i reconeixent la participació en els nous models de recollida.

Properament, caldrà treballar més a fons en la prevenció de residus, la recuperació, la circularitat i l’educació ambiental com a reptes clau per assolir els objectius del PREMET25.

Enllaç a la notícia