“Les aigües subterrànies: fer visible el que és invisible”

En aquest post publicat el 17 de febrer vam avançar l’oferta de recursos i suport als ens locals que oferíem per part de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), la Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), amb la coordinació de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

A més de l’oferta de recursos presencials que ja es van indicar, ara també posem a la vostra disposició el portal interactiu de recursos virtuals amb el títol “L’aigua per mi”, on hi trobareu exposicions, interactius, jocs i vídeos.

Recordeu que al web de la Xarxa hi trobareu l’oferta conjunta de suport als ens locals i el formulari d’adhesió a la campanya.

Aigües subterrànies: fer visible el que és invisible

El tema del Dia Mundial de l’Aigua 2022 són les aigües subterrànies, i el títol de la campanya és “Aigües subterrànies: fer visible el que és invisible”. Les aigües subterrànies són invisibles, però els seus efectes es poden veure pertot arreu. Estan amagades sota els nostres peus, així que són un tresor ocult que enriqueix les nostres vides

Què són?

Les aigües subterrànies es troben sota terra, als aqüífers, que són formacions geològiques de roques, sorres i graves que contenen quantitats importants d’aigua.

Després d’alimentar fonts, rius, llacs i aiguamolls, les aigües subterrànies finalment es filtren als oceans. Les seves principals fonts de recàrrega són la pluja i la neu, que s’infiltren a terra. Les aigües subterrànies es poden extreure a la superfície per mitjà de bombes i pous.

Per què són importants?

Gairebé tota l’aigua dolça en estat líquid del món és aigua subterrània. La vida no seria possible sense les aigües subterrànies. La majoria de les zones àrides del planeta depenen per complet d’aquest recurs, que subministra una gran proporció de l’aigua que utilitzem per a consum, sanejament, producció d’aliments i processos industrials. De la mateixa manera, les aigües subterrànies són decisives per al bon funcionament dels ecosistemes, com els aiguamolls i els rius. Les conseqüències de la sobreexplotació de les aigües subterrànies poden ser, entre d’altres, la inestabilitat del sòl i la subsidència i, a les regions costaneres, la intrusió d’aigua marina sota terra. A més, exerceixen un paper fonamental en l’adaptació al canvi climàtic.

Per què hem de cuidar-les?

Parlem de sobreexplotació quan s’extreu més aigua dels aqüífers de la que es recarrega amb la pluja i la neu. Moltes zones han d’encarar aquest problema que, si es perpetua, suposa l’esgotament del recurs.

Les aigües subterrànies estan contaminades en molts llocs i la seva regeneració sovint comporta processos llargs i difícils. Això augmenta els costos de tractament de les aigües subterrànies i, de vegades fins i tot n’impedeix l’ús.

En altres llocs, desconeixem la quantitat d’aigua subterrània que s’amaga sota els nostres peus, cosa que significa que podríem estar desaprofitant un recurs hídric potencialment vital.

L’estudi, la protecció i la utilització de les aigües subterrànies de forma sostenible serà fonamental tant per sobreviure al canvi climàtic i adaptar-se als seus efectes com per satisfer les necessitats d’una població en constant creixement.

Què podem fer nosaltres?

Tot i que les aigües subterrànies sempre han tingut una transcendència enorme, aquesta importància no s’ha reconegut plenament. Hem de protegir les aigües subterrànies de la contaminació i utilitzar-les de manera sostenible, per intentar aconseguir un equilibri entre les necessitats de les persones i les del planeta.

Les aigües subterrànies exerceixen una funció vital en els sistemes hídrics i de sanejament, l’agricultura, la indústria, els ecosistemes i les estratègies d’adaptació al canvi climàtic, i això ha de quedar palès en la formulació de polítiques de desenvolupament sostenible.

D’acord amb el marc mundial per accelerar l’assoliment de l’objectiu de desenvolupament sostenible 6, i en particular a les esferes d’innovació, governança, dades i informació, cal adoptar mesures urgents amb relació a les aigües subterrànies.