Què són i com funcionen les depuradores?

Una depuradora o EDAR (estació depuradora d’aigües residuals) és una instal·lació en la qual l’aigua procedent dels domicilis, les indústries (les aigües industrials cal que s’aboquin a clavegueram complint uns límits establerts al Reglament metropolità d’abocament d’aigües residuals) i la pluja es neteja per així retornar-la al medi de manera segura i responsable o bé per reutilitzar-la en la neteja de carrers, les indústries o el reg. Cal diferenciar-la de la potabilitzadora, la qual té la tasca de potabilitzar o netejar l’aigua que capta del medi (riu) per tal de fer-la apta per al consum.

Quant a les depuradores, el primer pas consisteix en una neteja dels sòlids impropis, que són tots aquells residus que han arribat a l’aigua i que en realitat no hi haurien de ser, com per exemple tovalloletes, bastonets de les orelles o compreses. Aquest pas és dels més importants, ja que si no s’extreuen, poden fer malbé la maquinària.

El següent pas seria extreure sorres i olis mitjançant el dessorrador i la recollida de greixos. Sabies que 1 litre d’oli contamina 1.000 litres d’aigua?

I ara sí, comença el tractament de l’aigua! Inicialment, se separa la matèria en suspensió, petites partícules que no s’han dissolt en l’aigua, mitjançant la decantació. Es tracta d’un procés en el qual deixem l’aigua en repòs i totes les partícules que han sedimentat al fons del decantador són arrossegades a un dipòsit on s’acumulen, formant així els fangs.

Seguidament, l’aigua és traslladada als reactors biològics, unes grans piscines en què hi viuen milers de bacteris que ajuden a degradar i eliminar la matèria orgànica dissolta. Finalment, l’aigua es deixa reposar en un segon decantador i, un cop surt, ja és prou neta per ser alliberada al riu o al mar.

Aquesta aigua també pot tenir un tercer tractament que la deixi encara més neta i, per tant, obtindrem l’anomenada aigua regenerada, que podrà ser utilitzada per regar camps de cultiu o per netejar les ciutats.

Els fangs obtinguts als dos decantadors s’assequen i entren als digestors. El biogàs que s’aconsegueix de la digestió, al ser cremat, permetrà obtenir part de l’energia necessària per mantenir el funcionament de la planta. El restant servirà de compost.

La missió de les depuradores és deixar l’aigua més neta del que entra, però també intentar convertir els residus en recursos, com es fa amb els fangs. Et convidem a fer la visita virtual a la depuradora del Prat de Llobregat. Segur que et sorprèn veure tot el que s’hi fa!