Actualitzem el Programa metropolità d’educació per a la sostenibilitat (PMES)

El programa educatiu ambiental de l’AMB va iniciar-se fa gairebé 30 anys. I ja en fa vuit que es va plasmar en el Programa metropolità d’educació per a la sostenibilitat (PMES) amb l’objectiu de ser un full de ruta de les principals prioritats traçades en matèria de sensibilització i educació per a la sostenibilitat en l’àmbit competencial de l’AMB, en estreta col·laboració amb els 36 municipis que conformen l’àmbit territorial metropolità.

El PMES proposa més de 120 activitats durant tot el curs que treballen diverses temàtiques com el canvi climàtic, l’energia i la salut ambiental, el cicle dels recursos i els residus o el cicle integral de l’aigua, però també abasten les problemàtiques socioambientals amb relació als eixos principals com els costos ambientals i energètics i la justícia ambiental, entre d’altres.

Enguany, s’està elaborant una renovació del programa per als pròxims 10 anys (PMES 2030), uns anys que es presenten plens de reptes per aconseguir un canvi en la ciutadania i un entorn més sostenible i saludable.

Per tal d’elaborar aquest nou programa, s’ha fet una reflexió sobre els resultats i coneixements obtinguts fins ara i amb els objectius estratègics que cal desenvolupar. Així, es vol fer el pas de l’educació per a la sostenibilitat cap a la cultura de la sostenibilitat.

La cultura per a la sostenibilitat es defineix com el “conjunt de coneixements, valors i pràctiques que la ciutadania, tant individualment com col·lectivament, ha de desenvolupar amb responsabilitat, racionalitat i creativitat per afrontar les problemàtiques socioambientals, defensant els drets bàsics de les persones dins dels límits ecològics del planeta” (definició extreta del web del Congrés Nacional d’Educació Ambiental, CNEA).

Per tal d’aconseguir aquests propòsits, es faran sessions per recopilar diferents criteris d’educadors, tècnics i entitats ambientals, per dissenyar, dinamitzar, recollir i avaluar l’educació ambiental actual. Aquest fet ajudarà l’AMB a elaborar el PMES 2030. Les sessions han de permetre treballar la millora de la qualitat del programa metropolità, incorporar-hi les propostes de la nova realitat i donar veu a tots els projectes i accions del territori implicats en la transformació col·lectiva, de manera que es tinguin en compte les aportacions d’ajuntaments, experts, associacions, entitats, centres educatius i  educadors ambientals implicats en el programa ambiental.