El compost, la clau per a la regeneració

En parlar de “compost” potser ens ve al cap la imatge d’un hort… i amb raó! El compost és el producte obtingut del procés natural de descomposició de la matèria orgànica mitjançant el procés de compostatge. El compost no només s’utilitza en agricultura sinó també en jardineria o en la restauració d’espais naturals. Els principals beneficis d’usar-lo són la creació de sòls més saludables i cultius més rics en nutrients, però el benefici principal és la valorització de la matèria orgànica!

Per la seva importància, de l’1 al 7 de maig es va celebrar la Setmana Internacional del Compost, amb el lema “El compost: recepta per a la regeneració”.

El procés de compostatge es pot fer a gran escala en plantes especialitzades, on es tracten els residus orgànics dels diferents municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona. Però també a petita escala, a casa nostra.

El benefici de fer-ho individualment és l’obtenció de fertilitzant per a les nostres plantes, però també s’aconsegueix reduir la quantitat de residus generats que van a parar a les plantes de tractament, amb la conseqüent disminució de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle derivades del transport.

A l’AMB hi ha disponibles diferents recursos per aprendre més sobre aquest gran tresor que hem d’aprofitar. Es poden trobar manuals de compostatge urbà i de jardí, i fins i tot un manual per poder construir-se un compostador propi, per tal d’acostar aquesta pràctica a la ciutadania.