Entrevista a Sergi Pérez

Tècnic especialista en projectes d’edificació i energia a l’Oficina de Transició Energètica del Servei d’Emergència Climàtica i Educació Ambiental de l’AMB

  1. Explica breument la teva formació, trajectòria professional i les tasques que realitzes dins del Servei d’Emergència Climàtica i Educació Ambiental de l’AMB.

Vaig estudiar arquitectura tècnica i mentre treballava em vaig llicenciar en arquitectura.

La meva trajectòria professional ha passat pel despatx de Robert Brufau (un dels millors calculistes d’estructures), per la creació del meu propi despatx, així com per una consultora energètica, que em va permetre conèixer la sostenibilitat energètica des del punt de vista dels enginyers i em va demostrar la importància dels equips multidisciplinaris per donar les millors solucions en l’àmbit de la sostenibilitat energètica en edificació.

Posteriorment, dos dels socis de la consultora i jo vam muntar la consultora Greenstorm, que va ser absorbida per una multinacional per constituir el seu departament de sostenibilitat energètica.

Aquests últims tres anys estic exercint com a tècnic especialista en projectes d’edificació i energia a l’Oficina de Transició Energètica del Servei d’Emergència Climàtica i Educació Ambiental de l’AMB. Les tasques que he desenvolupat aquest temps dins de l’AMB han estat la redacció d’estudis estratègics de suport al PDU, redacció de plecs i seguiment de contractes, explotació de dades energètiques, suport a la gestió energètica, auditoria energètica d’equipaments municipals, simulacions energètiques, suport a  la redacció de projectes solars fotovoltaics de l’Oficina…

2. Actualment s’està redactant la Llei de transició energètica de Catalunya. Creus que serà una llei ambiciosa paral·lela a les necessitats d’emergència climàtica del país?

Espero que sigui així, atès que la situació d’emergència climàtica en què ens trobem obliga a actuar amb urgència i determinació. D’altra banda, des que treballo a l’Administració soc més conscient de la necessitat de disposar de bones lleis que donin cobertura a les accions que s’impulsen des de l’Oficina de Transició Energètica.

Alhora, serà tan important la creació d’una llei ambiciosa com la seva aplicabilitat. En l’actualitat existeixen aspectes de lleis no especialment ambicioses en l’àmbit de l’energia que, a més, no es compleixen, com ara piscines públiques exteriors que es climatitzen amb fonts energètiques no renovables en contra del que exigeix el Reglament de les instal·lacions tèrmiques dels edificis (RITE), equipaments públics que no disposen de la certificació energètica d’edificis tot i estar obligats pel Reial decret 390/2021 o grans empreses que no disposen de les auditories energètiques que exigeix el Reial decret 56/2016.

És per això que resulta tan important disposar d’una bona llei com la determinació d’exigir-ne l’aplicació.

3. Quines accions s’estan realitzant des de l’Oficina de Transició Energètica de l’AMB en l’àmbit de l’eficiència energètica?

L’Oficina de Transició Energètica de l’AMB té una trajectòria molt consolidada en l’àmbit de la implantació de les energies renovables, i en particular de la solar fotovoltaica, tant en edificis com associada a la mobilitat sostenible, amb la creació de la xarxa de fotolineres, però no en l’àmbit de l’eficiència energètica. 

Tot i així, en els últims anys des de l’Oficina de Transició Energètica de l’AMB s’estan impulsant diverses actuacions en l’àmbit de l’eficiència energètica vinculades principalment a la millora de la gestió energètica, com ara els plans d’eficiència energètica municipals, la telegestió de les instal·lacions tèrmiques dels equipaments municipals o la campanya d’optimització de potències. Aquesta última actuació ha permès estalviar més de 200.000 € l’any en nou ajuntaments i s’espera assolir prop d’un milió d’euros d’estalvi a l’any en la totalitat d’ajuntaments de l’AMB.

El més important, però, no és l’impuls d’aquest seguit d’actuacions, sinó que totes estan relacionades i coordinades sota una mateixa línia estratègica: “Ajuntaments 100 % Renovables 2030”.

L’estratègia “Ajuntaments 100 % Renovables 2030” pretén assolir la neutralitat en emissions dels consums energètics municipals (edificis i enllumenats públics) abans del 2030, instal·lant-hi 100 MWp fotovoltaics nous i reduint el consum energètic en un 50 %.

4. Creus que la ciutadania està canviant els hàbits amb relació a l’ús i optimització de l’energia? El fet que el preu de l’energia elèctrica sigui tan elevat, pot influir en aquests canvis?

Primer amb els canvis tarifaris que van entrar en vigor l’1 de juny del 2021, i posteriorment per l’augment del preu de l’energia, provocat entre altres factors per la invasió russa a Ucraïna, la factura elèctrica s’ha convertit en tema d’actualitat durant els últims mesos. Tot i així, no tinc prou dades per determinar la repercussió real d’aquestes notícies en els canvis d’hàbits dels ciutadans, les empreses o les administracions, més enllà del que es diu en tertúlies informals.

De tota manera, intueixo que els canvis en els hàbits de consum es deuen haver concentrat principalment a les llars i a les empreses privades, i en menor mesura als edificis públics municipals. En la majoria d’equipaments municipals, la gestió de l’energia queda fora de l’àmbit de la gestió de l’equipament o de les seves activitats. Això fa que malbaratar l’energia no tingui cap repercussió sobre l’activitat del gestor o l’usuari final, tot i que sí que té un impacte sobre la factura energètica que paguen els ajuntaments. Per la mateixa raó, crec que els gestors d’equipaments municipals que impulsen un ús racional de l’energia en els seus equipaments ho fan per convicció i no per una raó econòmica, atès que, com he dit, la despesa energètica normalment queda fora de la seva competència.

Tot i aquesta opinió, l’increment del preu de l’energia és un argument més que hem de fer servir per impulsar les mesures d’eficiència energètica en aquells casos en què l’argument de la lluita contra el canvi climàtic no és suficient.

5. Com creus que des del programa educatiu ambiental Compartim un Futur podem incidir en l’acompliment dels objectius que teniu establerts i amb quin horitzó?

Sincerament, crec que l’educació ambiental és imprescindible per canviar els hàbits de consum energètics actuals per altres de més sostenibles, no per raons conjunturals com l’increment del preu de l’energia, sinó per una causa molt més important com la lluita contra el canvi climàtic.

6. Expressa un desig ambiental per a les generacions futures.

Aconseguir un compromís per tal que les generacions futures puguin gaudir, protegir i millorar la qualitat dels recursos naturals del nostre entorn i de tot el planeta.