Què és l’economia circular i com hi podem contribuir?

Només a Europa es generen 2.500 milions de tones de residus l’any. Els nous objectius vinculants per al reciclatge, envasatge i abocament es van fixar el 2018 amb la intenció de promoure un canvi cap a un model més sostenible conegut com economia circular. El febrer del 2021 el Parlament Europeu vota el Pla d’acció sobre economia circular i demana mesures addicionals per aconseguir una economia neutra, sostenible, lliure de tòxics i completament circular per al 2050. Però què vol dir exactament el concepte economia circular i què implica a la pràctica?

L’economia circular és un model de producció i consum en què es comparteixen, es reutilitzen, s’arreglen, es reparen i es reciclen materials i productes existents amb la intenció de dotar de valor afegit tots els residus derivats de l’activitat humana. D’aquesta manera, es prolonga el cicle de vida dels productes i materials.

A la pràctica, una economia circular implica reduir els residus al mínim. Quan un producte arriba al final de la seva vida, els seus materials es mantenen dins l’economia sempre que sigui possible. Es poden utilitzar de manera productiva una vegada i una altra, creant així més valor. Les mesures que porten cap a una economia circular inclouen la reutilització, la reparació, la renovació, el reciclatge de materials i productes existents. El que abans es considerava un residu es pot convertir en un recurs valuós. Això implica un canvi de paradigma a tots els estrats passant pel disseny, la producció, l’ús, la gestió de la recollida i el reciclatge dels productes un cop han arribat al final de la seva vida útil.

Dins del nostre sistema de producció, l’economia circular assenyala dos tipus de fluxos diferenciats:

 • El format per a tots els materials orgànics i renovables dels quals s’extreuen recursos com biogàs i matèries primeres bioquímiques (com nitrogen, fòsfor, potassi i micronutrients) i que serveixen també per regenerar la biosfera i ajudar en activitats de recol·lecció agrícola (com per exemple els tèxtils fets de cotó o el mobiliari de fusta, que poden ser emprats per alimentar el sòl on creixeran nous materials utilitzables).
 • El format per a tots els materials finits emprats per elaborar tecnologia. Les estratègies en aquest cas són:
  • Mantenir/prolongar la vida útil dels productes dins el sistema.
  • Compartir
  • Reutilitzar/redistribuir
  • Recondicionar/remanufacturar per dotar-los d’una segona vida
  • Reciclar

Seguint aquestes estratègies es pretén minimitzar i idealment eliminar les pèrdues del sistema i els seus efectes negatius.

La necessitat d’avançar cap a un sistema circular és evident: l’augment de la demanda de matèries primeres i l’escassetat de recursos, la dependència de molts països europeus per obtenir aquestes matèries i l’impacte en el clima del nostre sistema de producció actual són només algunes de les raons clau per avançar en aquesta direcció. Cal un canvi de paradigma, ja que és una bona manera de mitigar els efectes adversos de l’activitat humana.

Vols saber més informació sobre l’economia circular? Apunta’t a l’activitat gratuïta Fem possible l’economia circular del Compartim un Futur!