Els projectes ApS continuen un any més

Amb l’inici del nou curs, s’han començat a engegar alguns dels projectes d’aprenentatge servei (ApS) que compten amb el suport de l’AMB.

Aquest curs, un total de 17 centres del territori metropolità han estat seleccionats per dur a terme els diferents projectes que es troben vinculats eixos de recursos i residus, salut ambiental i energia i canvi climàtic.

Dins de l’eix del cicle de recursos i residus oferim 2 projectes ApS ben diferenciats com són Dràstics amb els plàstics, projecte que pretén que els joves prenguin consciència de l’ús que fem dels plàstics i quins impactes ambientals provoca l’acumulació de plàstics al medi. En el cas del projecte Para el carro!, es treballa la prevenció de residus de tipus alimentari i el seu malbaratament.

A l’eix de salut ambiental trobem l’ApS Els vigilants de l’aire, on els joves poden conèixer què és la contaminació atmosfèrica per fer d’altaveus sobre les bones pràctiques de millora de la qualitat de l’aire i així transformar-se en informadors i agents sensibilitzadors sobre la contaminació de l’aire al barri i al centre educatiu.

Finalment, a l’eix d’energia i canvi climàtic, es descobreix el consum energètic de la pròpia llar o del centre educatiu i diferents mesures per reduir el nostre consum energètic i ser bons consumidors gràcies als projectes ApS Rehabilitació energètica d’edificis residencials i Comunitat educativa per una transició energètica.

Si esteu interessats a participar en algun dels projectes, també oferim l’opció de fer-los de manera autònoma, amb un servei d’assessorament telemàtic i una formació inicial al mateix centre educatiu. A més, a final de curs s’obrirà de nou una nova convocatòria per al curs vinent!