Activitat “Experimentem el canvi!”

Al programa Compartim un Futur tenim moltes activitats, tallers i visites per aprendre i reflexionar sobre un conjunt molt ampli de factors que intervenen directament en la qualitat de vida i de futur de la nostra societat. Us en volem explicar una de ben especial que segur que no deixarà indiferent a ningú: “Experimentem el canvi!”.

És una activitat que combina coneixements sobre canvi climàtic, mètode científic, contrast d’hipòtesis i disseny experimental. Sens dubte una barreja molt interessant on els alumnes de cicle superior de primària i 1r cicle d’ESO passaran dues hores molt especials.

Els objectius que persegueix aquest taller són:

  • Entendre les diferències entre els conceptes de canvi climàtic i efecte d’hivernacle.
  • Aprendre l’impacte de la crisi climàtica en l’àmbit metropolità.
  • Promoure accions individuals i col·lectives per fer front a aquest problema.
  • Prendre consciència d’algunes de les causes antropogèniques del canvi climàtic.
  • Comprendre el funcionament d’alguns processos que tenen influència en l’escalfament global.

Tot i això, la bondat d’aquest taller recau sobretot en com abordem aquests continguts. Com diu el seu nom, l’eina amb la qual pretenem que els infants adquireixin un aprenentatge significatiu és l’experimentació, gràcies a la qual són capaços de descobrir, comprovar i demostrar per ells mateixos les característiques del canvi climàtic i l’efecte d’hivernacle. Tot això fent ús d’hipòtesis per contrastar o refutar i material a disposició perquè consensuïn i dissenyin els seus propis experiments.

Aquesta metodologia permet reforçar competències tan importants com el raonament crític i els ajuda a adquirir la capacitat de la discussió constructiva i la reflexió en grup. Si voleu tractar el canvi climàtic a l’aula d’una manera diferent i entretinguda no dubteu a reservar aquest taller. Mai no decep!

Més informació i reserves en aquest enllaç.