El liti: un element essencial per a la transició energètica

Aquest element s’utilitza per a la producció de bateries, que cada vegada tenen més demanda

Què és?

El liti és el tercer element de la taula periòdica i el primer del grup de metalls alcalins descobert el 1817 pel químic suec Johan August Ar-fwedson. A la naturalesa només es troba combinat amb altres elements en la seva forma mineral a causa de l’alt caràcter reactiu que té. S’extreu de mines de roca i evaporació de salmorra (aigua i sals) i els productors principals són Austràlia, Xile i la Xina. Per extreure’l calen altes quantitats d’energia i aigua.

Per què és especial?

El liti té una gran capacitat per emmagatzemar energia. És a dir, una quantitat relativament petita és capaç d’acumular altes densitats de càrrega energètica. Així doncs, aprofitant aquesta característica, a principis dels anys noranta es va crear la primera bateria recarregable d’ions de liti. Des d’aleshores s’ha expandit molt ràpidament en la indústria i està present en el 95 % de les bateries de dispositius electrònics de tota mena, de manera que s’ha convertit en un mineral molt preuat arreu del món.

Com gestionar la demanda?

La demanda de liti ha augmentat exponencialment en els últims anys —i es preveu que continuï incrementant— en el sector de l’automoció per a la fabricació de bateries per als cotxes elèctrics. Per fer front a aquesta necessitat de manera sostenible faran falta diferents estratègies: per una banda, disminuir l’impacte als hàbitats d’on obtenim el liti, cosa que els països exportadors podran fer quan s’aconsegueixin els avenços suficients en recerca; per l’altra, s’hauria d’avançar en la recollida i el reciclatge de les bateries de liti per disminuir la quantitat que extraiem d’aquest metall, i això sí que ho podem fer aquí!

On dipositar les bateries de liti?

Aquest tipus de residu s’hauria de gestionar en els punts següents:

  • Punts de distribució o de reparació d’aparells elèctrics
  • Punts de postvenda i de reparació d’aparells elèctrics
  • Punts especialitzats en la venda de bateries i empaquetadores de bateries
  • Punts de venda i reparació d’eines elèctriques

Les bateries de cotxe han de ser extretes per tècnics qualificats i, per tant, no haurien d’arribar a les deixalleries.  Quan les dipositem en aquests espais, un gestor autoritzat les recull per donar-los una nova vida útil. D’aquesta manera, no n’extraiem més del que necessitem i no malgastem tanta energia i recursos naturals.

Què passa si una bateria d’una bicicleta o un patinet elèctric arriba a una deixalleria?

Si aquest residu arriba a la deixalleria s’ha d’emmagatzemar d’una manera molt concreta: a l’interior de les instal·lacions, en una zona vigilada, fresca i sense exposició a variacions de temperatura i lluny de fonts de calor o materials inflamables, ja que el liti té un caràcter altament reactiu. Per evitar curtcircuits s’han de cobrir els contactes i circuits elèctrics amb cinta adhesiva i embalar la bateria en plàstic o film elàstic.

Per tant, cal gestionar bé les bateries de liti de les bicicletes o els patinets elèctrics per minimitzar l’impacte ambiental no només de l’extracció d’aquest element, sinó també un cop es converteix en residu.