Saps què és l’aigua regenerada?

L’aigua és un element fonamental per al desenvolupament de la vida, tant per als humans com per als ecosistemes i la seva flora i fauna associada. És la substància més present a l’entorn natural, ja que representa un 71 % de la superfície del planeta. Ara bé, tan sols un 2,5 % del total és aigua dolça i no la podem aprofitar tota, ja que la majoria es troba en estat sòlid com, per exemple, en forma de glaceres.

Així doncs, l’aigua dolça és un recurs escàs de primera necessitat on prima la gestió eficient i responsable. Per aquesta raó l’objectiu 6 del desenvolupament sostenible promogut per les Nacions Unides fa referència a aconseguir bons índexs globals, el 2030, de neteja i sanejament de l’aigua.

Una mesura que ajuda a avançar cap a l’assoliment d’aquest objectiu és la regeneració d’aigua. Aquesta tècnica consisteix en un tractament addicional de l’aigua, que un cop ja depurada és sotmesa a processos com la ultrafiltració o l’osmosi inversa. Gràcies a aquestes tècniques es duu a terme un estalvi molt beneficiós, ja que en comptes d’utilitzar aigua potable per al consum i la neteja, es reutilitza la que arriba a la depuradora i se li dona una segona vida útil dintre del cicle urbà de l’aigua.

L’aigua regenerada es fa servir per a determinats usos:

  • Ambientals: manteniment de cabal ecològic, recàrrega d’aqüífers i manteniment de zones humides
  • Industrials: refrigeració d’instal·lacions
  • Agrícoles: reg
  • Municipals: reg de zones verdes i neteja de carrers

Aquest procés, anomenat tractament terciari, es duu a terme en les estacions regeneradores d’aigua (ERA). Tot i que no totes les aigües ni totes les depuradores poden disposar d’una ERA, a Catalunya existeixen prop de 30 instal·lacions amb tractaments terciaris que atorguen a l’aigua tractada una qualitat apta per als usos que acabem d’esmentar.

D’entre les estacions més importants que tenim al territori destaquem l’ERA de l’EDAR del Prat de Llobregat. L’aigua que regenera és usada per al reg agrícola i de zones verdes, per a la neteja de carrers i per a usos industrials. També destaca en matèria de conservació la que es destina a habilitar la barrera contra la intrusió salina del delta del Llobregat per evitar impactes molt negatius sobre els cultius que s’hi troben.

T’agradaria saber com funcionen? Pots demanar que t’expliquem com funciona una ERA durant una visita guiada a la planta. També pots veure-ho en aquesta visita virtual a l’EDAR del Prat: