Què és la valorització energètica?

La separació de residus a la llar i la valorització energètica estan directament relacionades

La valorització energètica és un procés de combustió dels residus en condicions òptimes per obtenir-ne energia i altres productes valoritzables. Mitjançant aquesta combustió s’obtenen diferents beneficis. Cal tenir en compte que la valorització energètica i la incineració no són sinònims: per considerar-se valorització, cal que aquest procés de combustió tingui un rendiment superior al 60 %. Si és inferior, es considera incineració.

A l’àrea metropolitana de Barcelona la valorització energètica es duu a terme a la planta de Sant Adrià de Besòs. Si hi estàs interessat, des del Compartim un Futur duem a terme visites per a tots els públics a partir d’ESO, on coneixereu el procés de generació d’energia. Tot i així, avui aprofitem per fer-vos un resum dels beneficis que aporta i per què és important separar  els residus de la fracció resta (contenidor gris) com toca. Cal tenir en compte que alguns municipis metropolitans apliquen altres models de separació de residus en els quals la fracció resta i els envasos és conjunta (fracció inorgànica). És el que s’anomena residu mínim o de 4 contenidors, i s’aplica als municipis de Molins de Rei, el Papiol, Castellbisbal, Torrelles de Llobregat i Corbera de Llobregat.

Quins beneficis té?
  • Producció d’energia: les plantes de valorització energètica poden convertir el rebuig dels residus sòlids urbans en energia tèrmica o elèctrica. Aquesta energia pot ser utilitzada per alimentar xarxes elèctriques o per a la distribució de fred i calor per al consum local, i així contribuir a millorar l’economia circular.
  • Control de les emissions contaminants: les plantes estan equipades amb sistemes de control d’emissions contaminants per minimitzar l’impacte ambiental. Aquests sistemes inclouen filtres i tecnologies de neteja dels gasos d’escapament per reduir les emissions de contaminants atmosfèrics.
  • Reducció del volum de residus: la valorització energètica del rebuig redueix significativament el volum de residus, ja que el procés de combustió converteix els residus en cendres i gasos residuals. Això pot ajudar a minimitzar l’ocupació d’espai en abocadors i a gestionar de manera més eficient els residus.
La importància de separar com toca

Abans que res és important saber que tot allò que dipositem als contenidors grisos (resta) és transportat fins als ecoparcs (excepte els models de separació de residu mínim, que van a la planta de residus inorgànics de Molins de Rei). Aquestes instal·lacions (n’hi ha quatre de visitables a l’àrea metropolitana) s’encarreguen de recuperar tot allò que s’hauria d’haver llençat en altres contenidors i que, per tant, encara pot ser aprofitat, per enviar posteriorment a les plantes de reciclatge i així evitar que siguin incinerats.

Llavors, per què cal separar si existeixen els ecoparcs que fan aquesta funció?

Perquè l’eficiència d’aquestes instal·lacions és molt baixa (un 10 % aproximadament). Hi ha tants residus, i tan barrejats (per exemple, amb molta matèria orgànica), que encara que existeixin tecnologies molt avançades és impossible recuperar-ho tot i amb la qualitat corresponent. Per tant, la majoria dels residus acaben incinerant-se igualment. A més, aquest procés té un cost energètic i econòmic molt important, i que es podria minimitzar si separéssim correctament.

Així doncs, no separar correctament i llençar-ho tot al contenidor de resta provoca, entre molts altres impactes, els següents:

  • La pèrdua de materials que es podrien reciclar i convertir en altres productes.
  • L’augment de l’extracció de matèries primeres per fabricar nous productes i tots els impactes derivats (explotació del medi natural, emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, etc.)
  • Augment de la despesa energètica (i econòmica) per intentar recuperar el que no hem separat bé en origen.

Què més et cal saber per separar bé els residus?  

Si vols saber com funciona la planta integral de valorització de residus de Sant Adrià de Besòs, mira aquesta visita virtual: