El paper de l’aigua regenerada en el cicle de l’aigua

L’aigua és imprescindible per a la vida. Per tal que ens arribi a casa o a les indústries en condicions correctes de salubritat, i per després tornar-la a abocar al medi, ha de passar per diversos processos de millora de la qualitat. Aquest cicle s’anomena “cicle urbà de l’aigua”. Vegem com funciona!

Esquema del cicle urbà de l’aigua

Com a punt de captació per iniciar el cicle, l’aigua pot provenir dels rius Llobregat, Ter i Besòs. També es pot captar dels aqüífers, així com del mar, sobretot en episodis de sequera, a través del procés conegut com a dessalinització.

Un cop captada, l’aigua passa per un procés de potabilització per poder ser utilitzada com a aigua de consum humà. Les aigües captades tenen característiques i composicions diverses i s’han de tractar mitjançant processos sofisticats i complexos perquè tinguin una qualitat òptima per al consum.

A continuació, té lloc el procés de transport i distribució de l’aigua a les llars, perquè tothom hi tingui accés les 24 hores del dia els 365 dies de l’any. Es fan controls de qualitat en tot moment per assegurar que l’aigua compleix totes les garanties sanitàries a l’hora de consumir-la.

La xarxa de clavegueram recull aigües residuals i les pluvials, que es conduiran a les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR), on es duu a terme el procés de depuració, en les quals s’eliminen els residus de l’aigua i la matèria orgànica que hi arriba i es prepara per a un retorn segur al medi natural.

L’aigua regenerada

A més de les estacions depuradores, existeixen les estacions de regeneració d’aigua (ERA), les quals efectuen un tractament addicional a l’aigua depurada. L’aigua resultant d’aquest procés s’anomena regenerada, i pot ser utilitzada en serveis o processos on no és necessària una qualitat d’aigua potable, com per exemple el rec de parcs i jardins, la neteja de carrers, alguns tractaments industrials, etc. Aquest procés permet que l’abastiment d’aigua potable sigui suficient per a una alta densitat poblacional cada cop més creixent com la que té l’àrea metropolitana de Barcelona.

En la situació de sequera actual, l’aigua regenerada procedent de l’ERA del Prat de Llobregat és enviada riu Llobregat amunt, a l’alçada de Molins de Rei, es barreja amb la circularitat del riu, i aigües avall és captada i tractada per l’ETAP (estació de tractament d’aigua potable) de Sant Joan Despí.

Aquesta aigua regenerada és un recurs prepotable. Gràcies a aquesta mesura, es garanteix l’abastament d’aigua potable a la ciutadania.

Esquema del cicle urbà de l’aigua i de l’ús de l’aigua regenerada en el context actual de sequera
ERA del Prat de Llobregat

La producció d’aigua regenerada al territori ha incrementat el seu volum 15 vegades en només quatre anys (del 2018 al 2022), fins a arribar gairebé als 60 hm3!

L’aigua és un recurs limitat. És molt important prendre’n consciència, i per aquest motiu busquem maneres de fer-ne un ús més responsable. Una bona gestió de l’aigua en grans urbs o àrees metropolitanes és imprescindible, i l’aigua regenerada és una peça essencial com a recurs per a usos de menys qualitat.

Les accions individuals per reduir el consum d’aigua potable i el canvi d’hàbits també són cabdals en la lluita contra el canvi climàtic i la sequera.

Si vols saber-ne més, navega per aquesta eina interactiva!