El porta a porta: un sistema de recollida eficient

Els diferents models de separació de residus i els sistemes de recollida són eines que s’estudien i s’analitzen, un cop posats en pràctica, des de fa dècades. A l’àrea metropolitana podem trobar dos tipus de models de separació: el de 5 fraccions (paper i cartró, vidre, envasos, matèria orgànica i resta) i el model de residu mínim (els envasos i la resta van al mateix contenidor). En canvi, de sistemes de recollida en podem trobar tres: amb contenidors oberts (el més comú), el porta a porta (PaP) i els contenidors tancats o intel·ligents.

D’aquests, el més eficient és la recollida porta a porta, que consisteix a deixar els residus davant de la porta de casa, en uns dies i hores determinats per a cada fracció.

Exemple de calendari de recollida porta a porta al municipi metropolità de Tiana.

Els municipis que l’apliquen tenen uns resultats superiors tant en quantitat com en qualitat de recollida. Es calcula que aproximadament s’assoleixen objectius d’entre el 60 % i el 80 % d’eficiència.

El 2022, al territori metropolità, l’índex de recollida mitjana va ser del 38 %, lluny de l’objectiu europeu del 55 % per al 2025. Per aquest motiu, el sistema PaP pot incrementar els valors globals del territori i cada cop és més present com una alternativa al model actual de recollida. Un exemple totalment instaurat és el del municipi de Tiana, que va escollir aquest servei fa més de 20 anys i que al 2022 té un percentatge de recollida selectiva bruta de gairebé el 80 %.

Generalment són petits municipis els que apliquen aquest sistema de recollida, però també hi ha grans ciutats europees que l’estan aplicant, com Brussel·les o Milà (amb més d’un milió i mig d’habitants).

Per poder dur a terme aquestes accions, s’ha d’invertir en infraestructura a les grans ciutats. A poc a poc s’està fent la transició cap a aquest sistema. Un clar exemple són les proves aplicades amb la fracció orgànica als barris de Sarrià i Sant Andreu durant aquests darrers anys.

Per aplicar aquesta metodologia, nova per a molts habitants metropolitans, no només cal tenir una bona infraestructura, sinó que s’ha d’anar fent una adaptació progressiva dels hàbits de la ciutadania.

En aquest web podràs trobar més informació sobre el PaP.

Tot i això, cal recordar que el millor residu és aquell que no es genera. Per aquest motiu, la millor eina per evitar que un producte es converteixi en residu és la prevenció, amb mesures de reducció, reutilització i reparació.