Èxit del projecte d’APS sobre comunitats educatives per la transició energètica de l’escola La Palmera

Els projectes d’APS (projectes d’aprenentatge servei) són propostes educatives que integren el servei a la comunitat amb l’aprenentatge de continguts. Aquest tipus de projectes combinen l’experiència pedagògica i la social, posant el focus en les necessitats de l’entorn més proper. 

L’AMB promou aquesta metodologia d’aprenentatge, ja que fomenta la implicació de l’alumnat. Els alumnes es converteixen en protagonistes, de manera que desenvolupen el sentit de la responsabilitat i s’afavoreix la seva implicació en el projecte en qüestió.

Aquest primer trimestre de curs es va dur a terme un projecte d’APS a l’escola La Palmera (Barcelona), anomenat “Comunitats educatives per la transició energètica”, que es basa en l’optimització de l’energia a les llars i a l’escola. Hi van participar 50 alumnes de 6è de primària.

Alumnes de l’escola La Palmera en una de les sessions d’APS amb les educadores del programa Compartim un Futur

Durant les sessions es van dur a terme diverses dinàmiques que van permetre als alumnes reflexionar sobre el consum energètic:

  • Aprenentatge de les diferents fonts d’energia i diferències entre energies renovables i no renovables.
  • Comparació de factures energètiques de diferents llars i de diversos mesos de l’any.
  • Instal·lació d’aparells de mesura energètica i utilització d’instrumental com el luxímetre per tal de quantificar la despesa energètica del sistema de refrigeració de l’escola.
  • Mitjançant un joc interactiu, realització d’una llista de bones accions per posar-les en pràctica tant a casa com a l’escola.

 Els alumnes de La Palmera van dur a terme:

  • Una maqueta on abastien energèticament, de manera fictícia, una llar de la manera més sostenible possible.
  • Un decàleg de bones pràctiques per a tota la comunitat del mateix centre educatiu i dels voltants. Aquest decàleg recull consells de sostenibilitat promovent accions que protegeixen el medi ambient i mesures per millorar l’eficiència energètica.
Decàleg de bones pràctiques que va elaborar l’alumnat per fer difusió al seu entorn com a part del servei d’aquest projecte

En aquest vídeo, alumnes i professors expliquen el projecte elaborat i la seva experiència, aprenentatges i reflexions. 

Aquest no és l’únic projecte d’APS que ofereix el programa Compartim un Futur. Podeu sol·licitar informació al servei d’assessorament mitjançant el telèfon 682 90 62 45 o el correu assessoria.compartim@amb.cat.