Renovem l’activitat “Residus: què hi ha després del contenidor?”

Aquest mes de març hem renovat  l’activitat “Residus: què hi ha després del contenidor?”. Aquesta renovació té com a objectiu fer l’activitat molt més dinàmica i participativa i alhora actualitzar-ne els continguts.

Qui pot demanar l’activitat?

S’han creat dues versions de l’activitat: una de dirigida a la ciutadania en general i gent gran i una altra de dirigida a públic de formació reglada de nivells superiors com són els alumnes de cicles formatius, batxillerat o universitat. Per sol·licitar l’activitat només cal que reuniu un grup amb un mínim de 10 participants i ompliu el formulari de contacte o bé escriviu a la central de reserves a l’adreça de correu reserves_pmes@amb.cat. Com totes les activitats del programa Compartim un Futur, és una activitat gratuïta i guiada per un educador o educadora del programa.

Per què és interesant aquesta activitat?

Us heu plantejat mai com es gestionen els nostres residus? Què passa un cop els llencem al contenidor? Són certes algunes de les afirmacions relacionades amb el reciclatge que sentim en el nostre dia a dia? Com s’ho feien els nostres avis amb els residus?

L’activitat “Residus: què hi ha després del contenidor?” vol donar respostes a totes les preguntes que poden sorgir en el dia a dia relacionades amb la gestió dels residus metropolitans i la seva evolució. A més, es donen algunes idees de bones pràctiques que podem aplicar en la nostra vida quotidiana per tal de reduir la quantitat de residus que generem.

Tractament de residus en un ecoparc

Què aprendrem?

L’activitat s’inicia amb la introducció al concepte de residu i la quantitat de residus que generem a l’àrea metropolitana de Barcelona. Un residu és tot objecte el propietari del qual se’n vol desfer, però no ha de ser necessàriament un objecte que ja no té valor. Al territori metropolità es generen de mitjana d’1,2 kg de residus per habitant i dia, cosa que equival a uns 450 kg de residus per any. Generar aquesta quantitat de residus és un problema, ja que cal gestionar-los de manera adequada. Aprendrem quins són els models de separació i els sistemes de recollida de residus del territori i alhora parlarem dels objectius que cal que assolim per tal de reduir-ne la generació i millorar la recollida selectiva. Amb aquesta activitat, aprendrem l’important paper que tenim els ciutadans en aquesta gestió i en la circularitat d’aquests materials.

Evolució dels residus generats a l’àrea metropolitana de Barcelona.
Font: https://www.amb.cat/s/web/area-metropolitana/dades-estadistiques/medi-ambient/residus.html

Reciclar, per a què serveix?

Un cop hem après els models de gestió, a través d’una dinàmica participativa aprendrem el valor del la separació a casa i el reciclatge dels materials. Separar els residus correctament ens permet reciclar millor els productes i garantir la circularitat de molts més materials i així contribuïm a l’economia circular i la reducció d’extraccions de matèries primeres del medi natural. A partir d’aquesta dinàmica i amb un suport digital treballarem els falsos mites associats al procés de reciclatge i aprendrem bones pràctiques per millorar els nostres hàbits diaris.

T’agradaria fer aquesta activitat gratuïta? Omple el formulari de contacte. T’hi esperem!