Els reactors biològics: el cor microbià de les depuradores

Cada any arriben a les depuradores de l’àrea metropolitana de Barcelona 243 milions de metres cúbics d’aigües residuals (Sanejament AMB, 2022). Aquesta quantitat d’aigua és comparable al cabal natural de les lleres dels rius Besòs i Llobregat en un any (Idescat, 2022). Això és força aigua bruta que cal netejar!

A l’aigua provinent del clavegueram hi trobem diversos contaminants, com ara els anomenats sòlids impropis (tovalloletes humides i productes d’higiene personal, principalment), així com matèria orgànica de les restes d’aliments. Per eliminar-los, les EDAR (estacions depuradores d’aigües residuals) utilitzen diversos sistemes com la filtració i la decantació. No obstant això, alguns contaminants, com els components orgànics i els nutrients, són més difícils d’eliminar, ja que es troben dissolts a l’aigua, tal com succeeix amb el sucre en el cafè o la sal a l’aigua.

Contenidor amb impropis que s’han extret en el pretractament

Per eliminar aquests contaminants dissolts, s’utilitzen tancs o reactors biològics en els quals hi ha una alta càrrega de microorganismes que es nodreixen d’aquesta matèria orgànica i dels nutrients i, per tant, tenen la funció reduir-ne en gran part la concentració. 

En els reactors biològics es poden trobar diverses zones o divisions, com les que presenta l’EDAR del Prat. En aquests reactors, hi ha regions anaeròbiques i aeròbiques. En la fase anaeròbica, en absència d’oxigen, s’eliminen nutrients com el nitrogen i el fòsfor. I en la fase aeròbica, s’insufla aire a través de difusors i s’elimina la major part de la matèria orgànica dissolta gràcies als bacteris aeròbics. En el vídeo següent s’explica amb més detall tot el procés:

Reactor biològic de la depuradora del Prat de Llobregat

El conjunt de microorganismes desenvolupats en els reactors biològics se separen de les aigües gràcies als decantadors i passen a formar part dels fangs. L’aigua que surt dels decantadors secundaris ja reuneix la qualitat suficient per tornar al medi (marí o fluvial, en funció de la depuradora). Com a part de l’estratègia de millora de la circularitat en la gestió dels fangs, a l’AMB s’aprofiten com a adobs, amb una digestió prèvia o mitjançant un procés de compostatge. En aquest sentit, l’any 2022 es van produir més de 40 mil tones de biofertilitzants (Gestió de fangs, 2022). Aquesta gestió eficient permet reutilitzar els nutrients i així reduir l’ús de fertilitzants industrials.

Decantador secundari de la depuradora del Prat de Llobregat

Les depuradores tenen una tecnologia molt eficient per eliminar la contaminació de l’aigua, però els impropis generats pels ciutadans (tovalloletes, olis, bastonets de les orelles, tiretes…) dificulten la funcionalitat de la maquinària i implica una despesa econòmica molt important per retirar-los. Cal prendre consciència de fer un bon ús de l’aigua, perquè després de l’aixeta hi ha un procés molt complex.

Si vols fer una visita guiada gratuïta a una depuradora metropolitana, pots omplir el formulari de contacte. Està dirigida a tots els públics (l’edat mínima és de 10 anys).

Imatge de portada: Robert Ramos.