Una petjada invisible

Quin és el consum d’aigua ocult darrere dels productes? Creus que només consumim l’aigua de l’aixeta? Endinsem-nos en l’aigua virtual i vegem com podem reduir-ne el consum.

Què és l’aigua virtual?

L’aigua virtual és el volum total d’aigua dolça utilitzada per a la fabricació de productes o serveis. Aquesta despesa d’aigua implica tot el cicle de vida del producte, és a dir, des que s’extreu del medi natural fins que esdevé un residu. Encara que no ho sembli, tot el que usem diàriament té un consum d’aigua directe o indirecte. Els processos de producció necessiten aigua; per exemple, en la producció d’un llibre comptabilitzem l’aigua emprada per regar els arbres, produir el paper i, en altres moments, netejar i mantenir la maquinària, així com vendre i distribuir els llibres. 

On és aquesta aigua?

El concepte d’aigua virtual vol representar el consum d’aigua que hi ha darrere de qualsevol producte. L’aigua virtual inclou la que ha estat consumida, contaminada o evaporada durant els diferents processos de producció. Les dades sobre els consums d’aigua virtual no proporcionen informació de l’impacte ambiental respecte dels recursos locals i els hàbitats. És a dir, un mateix valor d’aigua virtual d’un producte o servei pot representar un impacte baix o elevat en funció dels recursos hídrics del medi on es produeix. Per exemple, per produir un quilo de blat a França calen 895 litres d’aigua, mentre que al Líban calen 8.500 litres. La diferència és deguda a les diferències climàtiques i a les tècniques agrícoles. 

Alguns exemples de consum d’aigua virtual

A continuació us presentem una llista amb diferents exemples de productes i el seu consum d’aigua virtual:

 • Per produir 1 kg de carn de porc calen 6.000 L d’aigua.
 • Per produir 1 kg de carn de vedella calen 15.000 L d’aigua.
 • Per produir 1 kg d’arròs calen 1.200 L d’aigua.
 • Per produir 1 kg d’enciam calen 227 L d’aigua.
 • Per produir 1 samarreta de cotó calen 2.700 L d’aigua.
 • Per produir 1 full de paper calen 10 L d’aigua.
 • Per produir 1 sabates esportives calen 4.500 L d’aigua.
 • Per produir 1 carmanyola calen 2.000 L d’aigua.
 • Per produir 1 L d’aigua embotellada calen 3 L d’aigua.

Com podem reduir-ne la despesa?

Reduir l’aigua virtual associada al consum d’un producte és molt complicat, però sí que podem canviar la manera de consumir per tal de disminuir-ne la despesa de forma indirecta. Algunes bones pràctiques per reduir l’aigua virtual associada als nostres productes de consum són:

 • Comprar aliments de temporada i de proximitat

Els productes de temporada tenen associat un menor consum d’aigua, ja que són varietats adaptades al clima de l’època de l’any. Si, a més, són productes de proximitat, disminuirem l’impactes associat al transport i a la conservació d’aquests productes.

 • Reduir el consum de carn

El consum de carn està associat a una gran despesa hídrica (producció de pinsos, neteja d’instal·lacions, manteniment del bestiar, transport i processament de l’aliment). Si reduïm el consum de productes càrnics, disminuirem molt la nostra petjada hídrica de forma indirecta. Actualment, hi ha molta varietat de productes amb proteïnes d’origen vegetal que tenen les mateixes qualitats nutritives que els productes d’origen animal.

 • Comprar a granel

Si comprem a granel, reduirem molt la quantitat de residus i envasos associats a la compra, de manera que també reduirem la petjada hídrica.

 • Comprar productes de segona mà

Quan utilitzem productes de segona mà reduïm la necessitat de fabricar-ne de nous. Comprar productes de segona mà té un doble benefici: reduïm l’aigua virtual i allarguem la vida útil dels objectes.

Ara que ja sabeu què és l’aigua virtual, creieu que podeu disminuir-la?

L’aigua és un recurs indispensable per a les nostres vides; cada gota compta! Si tots ens hi involucrem, podrem reduir molt el consum, tant el directe com l’indirecte!