Geografies de la innovació a l’àrea metropolitana de Barcelona

Quines són les característiques urbanes dels territoris que acullen activitats econòmiques innovadores? Geografies de la innovació és el primer estudi d’àmbit metropolità que analitza la dimensió urbana i territorial de la innovació econòmica. Més info a: enllaç