Convocatòria d’ajuts Pla de Mesures Innovació a l’FP

Convocatòria d’ajuts, curs 2017-18, a mesures que promoguin la qualitat i la innovació en el sistema de formació professional.

Aquesta convocatòria té l’objectiu de premiar projectes educatius de caire innovador, a través de propostes orientades a encaminar els centres de formació professional cap al concepte de desenvolupament integral, centres de vida professional (centres que promouen valors, competències clau, que preparen per al mercat laboral…), d’investigació i recerca, i d’aprenentatge significatiu.

A qui es dirigeix? 

Gràcies a la col·laboració amb  l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i amb la Diputació de Barcelona, el pla d’innovació s’adreça a tots els centres i/o instituts que imparteixen ensenyaments de Formació Professional inicial de la demarcació de Barcelona.

A quines especialitats s’adreça?
Els projectes poden ser aplicats a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà i/o de grau superior (ensenyaments específics, artístics i esportius ) que el centre tingui autoritzat oficialment per part de l’Administració competent.

Els projectes hauran de ser executats en el curs acadèmic 2017-2018.

Quants projectes per centre es poden presentar?
Cada institut o centre podrà presentar un màxim de 2 projectes.

 


Termini presentació sol·licituds: Del 12/01/2018 a 09/02/2018

Presentació: https://innovabloc.jimdo.com/