Convocatòria 2023 de subvencions per a projectes d’emprenedoria social i tecnològica de l’AMB

Des del dia 26 d’abril i fins al proper 25 de maig, la convocatòria 2023 de subvencions per a projectes d’emprenedoria social i tecnològica de l’AMB estarà oberta.

La convocatòria compta amb 100.000,00 € destinats al desenvolupament d’iniciatives innovadores per a nous emprenedors que desenvolupin projectes i activitats d’innovació tecnològica amb retorn social.

Les sol·licituds podran estar relacionades amb tres àrees de projectes:
· Pràctiques d’innovació social
· Solucions intel·ligents en l’àmbit tecnològic, ambiental, de la salut i la qualitat de vida
· Tendències tecnològiques emergents en economia circular

Pot participar-hi i ser-ne beneficiària qualsevol persona física o jurídica que estigui empadronada o tingui domicili fiscal en qualsevol municipi de l’àrea metropolitana de Barcelona, que registri la sol·licitud dins del termini i en la forma escaient, que presenti una proposta de projecte que respongui als reptes plantejats en qualsevol dels àmbits descrits en les bases i que compleixi la resta de requisits previstos a les bases.

A l’enllaç següent hi ha tota la informació:
https://www.amb.cat/web/amb/seu-electronica/tramits/detall/-/tramit/emprenedoria-social-i-o-tecnologica/6699360/11696

Es poden presentar les sol·licituds per instància genèrica al Registre electrònic de l’AMB a l’enllaç següent:
https://www.amb.cat/es/web/amb/seu-electronica/tramits/detall/-/tramit/emprenedoria-social-tecnologica/6699360/11696