Riu Llobregat

Clearing House i Llobregat&CO

Clearing House és un projecte internacional que vol conèixer en profunditat els arbres i els boscos que trobem dins la metròpolis, com a solució basada en la natura, millorar-ne la gestió i potenciar-ne la presència dins les ciutats. Liderat per l’organització internacional European Forest Institute (EFI), aquest projecte compta amb més de 26 socis repartits en 10 ciutats i àrees metropolitanes europees i xineses.

A Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i el CREAF són les entitats líders d’un dels 10 casos pilot, que es durà a terme a la vall baixa del Llobregat. Per a aquest projecte, es vol crear Llobregat&Co, un laboratori viu de cocreació que aporti noves idees sobre com planificar, gestionar i governar l’entorn fluvial del Llobregat, perquè sigui un paisatge  amb més arbres que aportin beneficis al territori i a les persones de manera justa i equitativa.

Els boscos urbans de la metròpolis

Bona part del territori metropolità està constituït per espais de gran valor ambiental i social, com ara parcs naturals, espais fluvials, platges i sòls agraris. Aquests espais conformen la infraestructura verda metropolitana, en la qual els boscos urbans tenen un paper clau per fer més habitable la ciutat i repercuteixen en el benestar i la salut de les persones.

Per tant, és imprescindible que la infraestructura verda s’integri en la planificació urbanística i que posi en valor els boscos urbans, la biodiversitat que acullen i els serveis ambientals que proporcionen. Si volem preservar els boscos i fer-los més extensos, caldrà afrontar els reptes del canvi climàtic i la justícia social, tenint en compte els seus valors ecològics i històrics. Això només serà possible mitjançant un model de governança local i participatiu que impliqui tots els agents del territori.

Riu Llobregat

 

Els boscos urbans com a solució basada en la

natura aporten molts beneficis al territori

i a la salut de les persones.

LlobregatCo

 

 

 

Tenim l’oportunitat de posar la infraestructura verda al centre de la planificació del territori metropolità i, en concret, recuperar el valor vertebrador i ecosistèmic de l’espai fluvial del Llobregat. Tot i que és un riu molt explotat, pressionat pel traçat de les infraestructures i intensament humanitzat, té un paper clau per a la connectivitat ecològica i social de la metròpolis i un gran potencial de millora en relació amb els boscos i per a l’aprovisionament de serveis ecosistèmics.

Riu Llobregat

 

El Llobregat dins la metròpolis, en xifres:

Sabies que….

Riu Llobregat

Tallers de cocreació

Descobreix l’itinerari d’esdeveniments, que ofereix tallers, conferències i materials divulgatius per debatre i generar coneixements que posin en valor els boscos urbans com a solució basada en la natura. Vine i participa en els  tallers on podrem aprendre mútuament de les experiències locals i promoure els boscos urbans.

Tots junts construirem una gran cartografia de la vall baixa del Llobregat!

 

Riu Llobregat

Per a aquest projecte, es vol crear Llobregat&Co, un laboratori viu de cocreació que aporti noves idees sobre com planificar, gestionar i governar l’entorn fluvial del Llobregat, perquè sigui un paisatge més ple d’arbres que aportin beneficis al territori i a les persones de manera justa i equitativa.

La formació i la sensibilització són bàsiques per fer front a aquest repte. Per això, us convidem el proper 22 d’octubre de 2020 a les 12 h, al webinar “Boscos i arbres de la metròpolis. Beneficis, funcions i experiències” que impartirà Cecil C. Konijnendijk, de la Universitat de la Colúmbia Britànica (Canadà) i del Nature Based Solutions Institute.

 

Per participar-hi cal inscriure’s a:

 

Banner_OTG_V3_CAT2-03

 

 

 

 

 

Coordinació:

Riu Llobregat