LIFE AgroForAdapt

Durant els últims anys, els efectes del canvi climàtic s’han evidenciat i agreujat notablement. Els fenòmens meteorològics s’han tornat cada vegada més extrems; mesos de sequera contrasten amb pluges torrencials i temporals que destrossen el litoral. També s’ha vist un augment d’incendis forestals de gran abast, que han arrasat boscos en qüestió d’hores.

És evident que cal fer un canvi de model per no accelerar encara més les conseqüències del canvi climàtic però, alhora, s’ha de treballar per mitigar l’impacte dels efectes ja presents. En aquest sentit, els boscos, que ocupen un terç de la superfície terrestre, tenen un paper molt rellevant per aconseguir territoris més resistents i adaptables. Amb aquest escenari, el programa europeu LIFE AgroForAdapt vol demostrar que els sistemes agroforestals poden ser una eina eficient per a l’adaptació al canvi climàtic i la millora de la resiliència del territori.  

Els sistemes agroforestals poden ser una eina eficient per a l’adaptació al canvi climàtic

Què són els sistemes agroforestals?

Els sistemes agroforestals consisteixen en combinar vegetació llenyosa amb sistemes ramaders (sistemes silvopastorals) o agrícoles (sistemes silvoarables). En la primera tipologia, s’introdueixen animals que netegen el sotabosc alhora que se n’alimenten. En la segona, es planten arbres i arbustos al voltant dels cultius o intercaladament, de manera dispersa o en forma de fileres o illes. La barreja d’hàbitats genera diferents ecosistemes que augmenten la biodiversitat, la productivitat i la capacitat de resiliència o adaptació dels boscos front dels impactes directes i indirectes del canvi climàtic. Per tant, es tracta de sistemes més resistents que els tradicionals.

La barreja d’hàbitats genera diferents ecosistemes que augmenten la biodiversitat

Es poden dur a terme per separat o fer-ne una combinació, així com també es poden complementar amb la tècnica d’adevesament, o aclarida suau. No hi ha una única solució possible per aconseguir boscos més resilients, i és per això que cal investigar què funciona millor en cada territori.

Com es poden implantar?

Des del projecte LIFE AgroForAdapt s’implementaran combinacions de sistemes agroforestals silvoarables i silvopastorals i adevesament en diversos territoris mediterranis, dins dels estats espanyol i francès. El seguiment constant d’aquestes actuacions permetrà avaluar com evolucionen i si són més resistents a fenòmens com els incendis forestals. Per fer-ho, s’implementarà una mateixa combinació de sistemes en diferents zones i s’analitzaran totes elles mitjançant indicadors comuns

El projecte té una durada de cinc anys i, amb un any de recorregut, es troba en fase d’implantació dels sistemes a les parcel·les escollides. És important el treball previ de mapeig i anàlisi de les finques per conèixer-ne l’estat actual i, més tard, poder avaluar quins són els beneficis concrets que han aportat les diferents accions dutes a terme. També cal destacar que el fet de treballar en xarxa amb altres administracions i entitats permet incloure més territoris i contrastar els resultats entre aquests per tal que les conclusions siguin més sòlides i fiables, i poder-ho aplicar a altres territoris i a diferents escales.

L’AgroForAdapt a Can Colomer

La finca de Can Colomer, a Sant Climent de Llobregat, ha estat l’escollida per implementar-hi el sistema silvopastoral combinat amb la devesa. Durant l’any 2022 es van recollir dades de l’estat inicial de la finca i es van decidir els rodals d’actuació, que són les àrees on es faran les tasques forestals.

Aquest any 2023 ja han començat les primeres actuacions. La primera, feta en una part dels rodals, ha consistit en disminuir la densitat d’arbres i de vegetació arbustiva per tal que els ramats hi puguin pasturar. Les cabres i els rucs s’alimentaran del sotabosc; això reduirà la vegetació inflamable i, per tant, servirà com a mesura de prevenció davant d’incendis forestals.

Per saber-ne més o seguir com evoluciona el projecte, entreu a agroforadapt.eu