PROJECTES DE RESIDUS FINANÇATS AMB FONS NEXT GENERATION

El passat mes de febrer, l’Agència de Residus de Catalunya va publicar una convocatòria de subvencions per millorar les infraestructures per a la gestió dels residus municipals a Catalunya. Aquesta convocatòria de subvencions s’emmarca dins el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del govern de l’Estat i es finança a través del Fons Next Generation de la Unió Europea.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona, com a administració competent en el tractament dels residus municipals, va presentar diferents projectes de millora de les instal·lacions de tractament de residus. Els projectes finalment escollits per dur-se a terme han estat els següents:

  • Projecte de preparació d’un combustible derivat dels residus biogènics a l’Ecoparc de Montcada i Reixac. Aquest projecte pretén obtenir un nou tipus de combustible d’origen no fòssil apte per a certes aplicacions molt demandades energèticament. Amb aquest nou combustible s’aconsegueix la substitució de combustibles fòssils per d’altres amb zero emissions, lliures de diòxid de carboni, i es contribueix, així, a la lluita contra el canvi climàtic i a la independència energètica del territori. L’import subvencionat en aquest cas és d’un milió d’euros.
  • Projecte de recuperació de materials en la fracció rodant a l’Ecoparc de Montcada i Reixac. L’objecte d’aquest projecte és augmentar la recuperació de materials valoritzables en la fracció anomenada “rodant”, que com el seu nom indica està constituïda per materials de forma cilíndrica que roden en ser transportats en aquestes instal·lacions, tant en les cintes transportadores com en els equips de separació inclinats. Per recuperar aquests materials s’implantaran nous equips de selecció òptica. Així, s’aconsegueix reintroduir en el sistema productiu aquests materials i s’evita que s’hagin de gestionar com a rebuig. L’import subvencionat en aquest cas, com en el projecte anterior, també és d’un milió d’euros.

Estigueu molt atents als resultats!