Transformem residus en un biocombustible: el bioetanol

En l’article Tanquem el cercle! Coneix el projecte WaysTUP!, que vam publicar fa uns mesos, us explicàvem en què consisteix el projecte WaysTUP! i el paper que hi té l’AMB.

Doncs bé, a inicis d’octubre vam poder visitar la planta pilot Perseo Biotechnology, que permet transformar residus en bioetanol. Aquest biocombustible és un tipus d’alcohol que es pot obtenir de diverses fonts riques en cel·lulosa, midó i sucre, normalment cereals (bioetanol de 1a generació). En aquesta ocasió, des del projecte WaysTUP!, estudiem la possibilitat de valoritzar el rebuig de paper de mala qualitat per tal de produir-ne bioetanol de segona generació o avançat, que té més valor al mercat que el de 1a generació, i no competir amb cultius agrícoles.

Instal·lació semi-industrial del sistema desenvolupat per Perseo Biotechnology
Figura 1. Instal·lacions de Perseo Biotechnology, l’Alcúdia (València)

Des de l’AMB, enviem periòdicament aquest rebuig de paper procedent de la fracció resta tractada a l’Ecoparc 4, a la planta pilot de l’Alcúdia (València). Quan aquest material arriba a les instal·lacions de Perseo, els treballadors separen els materials plàstics o altres impureses que pugui haver-hi i trituren el paper. Tot seguit, el paper triturat s’hidrolitza, fermenta i se n’obté bioetanol avançat, que es purifica per destil·lació. Aquest bioetanol es pot utilitzar com a additiu per a combustibles o com a dissolvent. 

Personal de Perseo separant impureses del material d'entrada.
Figura 2. Pretractament manual del paper d’entrada a la planta pilot Perseo Biotechnology, l’Alcúdia (València)

Els primers resultats mostren que podem obtenir 125 litres de bioetanol per cada tona de paperot o paper considerat de mala qualitat pels gestors d’aquest material. Això vol dir que, amb aquest sistema de tractament, no només estaríem reduint la quantitat de rebuig produït sinó que donaríem un alt valor afegit a aquest residu. D’altra banda, queda estudiar què es pot fer amb la fracció sòlida resultant del procés. És per això que el proper pas que estem fent és analitzar el potencial de biometanització d’aquest rebuig produït.

Equip tècnic de Perseo i AMB durant la visita a les instal·lacions de Perseo.
Figura 3. Part de l’equip de Perseo Biotechnology i de l’AMB durant la visita del 5 d’octubre de 2022.

Com ja vam comentar en l’article anterior, buscar alternatives de tractament per als residus que, a priori, no tenen un valor al mercat és essencial per avançar cap a un model de gestió de residus més sostenible i aconseguir tancar el cercle cap a una economia més circular.