Plànol cartogràfic metropolità

Celebrem el Dia Mundial dels Sistemes d’Informació Geogràfica

El 16 de novembre se celebra el Dia Mundial dels Sistemes d’Informació Geogràfica (GIS Day), el qual es va originar l’any 1999 amb l’objectiu d’ensenyar geografia a la ciutadania i l’ús i el potencial dels sistemes d’informació geogràfica (SIG, o GIS en anglès).

Els SIG permeten emmagatzemar la posició geogràfica i la geometria de les entitats o informació que volem representar. Per aquest motiu són una eina molt potent per representar i analitzar diferents tipus de dades sobre un territori concret. En aquesta línia, des de la Direcció de Prevenció i Gestió de Residus de l’AMB, hem creat una sèrie de mapes interactius que permeten conèixer quina és la generació de residus municipals al territori metropolità i com es gestionen.

Generació de residus municipals

Quina quantitat de residus generem? En quines instal·lacions es tracten? Com ha estat l’evolució de la generació en els darrers anys?

Aquestes són algunes qüestions que resolem en els mapes de generació de residus municipals que trobaràs al web de l’AMB i que hem desenvolupat mitjançat SIG. I és que només triant l’any i un municipi metropolità de la llista, ho podràs saber tot d’una manera molt senzilla i visual.

Aplicatiu on es mostren les dades de la generació de fracció orgànica a Badalona.
Aplicació sobre la generació de la fracció orgànica de residu municipal (FORM) utilitzant sistemes d’informació geogràfica

Gestió de residus municipals

De manera similar, vam pensar que podria ser interessant per a la ciutadania conèixer com es gestionen els residus municipals metropolitans. Quina fracció es tracta en una planta determinada? De quins municipis prové? Quina quantitat de residus s’ha tractat?

Aquests dubtes també els resolem a través de l’ús de SIG. En cada una de les fitxes de les instal·lacions de residus metropolitanes, trobaràs un enllaç a una aplicació SIG en funció de la fracció de residu municipal gestionada.

Aplicatiu on es mostren les dades de la fracció resta de Badalona tractada a l'Ecoparc 2
Aplicació sobre la gestió de la fracció resta a l’Ecoparc 2 utilitzant sistemes d’informació geogràfica

La infraestructura de dades espacials de l’AMB

D’altra banda, per tal de facilitar la difusió dels recursos d’informació geogràfica produïts a l’AMB, s’ha creat la infraestructura de dades espacials de l’AMB (IDEAMB), vinculada al context normatiu definit per la Directiva del Parlament Europeu INSPIRE 2007/2/CE.

Així doncs, l’IDEAMB és un catàleg públic que conté tota la informació geogràfica generada en els diferents departaments de l’AMB per tal que la ciutadania pugui fer-ne ús. En el cas de Residus, no només tenim els mapes de generació i gestió dels residus municipals, sinó que també utilitzem els SIG per a la gestió i el control de dipòsits controlats o l’estat dels fossars de les nostres plantes de tractament, entre altres tasques de gestió diàries.

Visita’ns a l’Smart City!

Finalment, aprofitem l’avinentesa per recordar-vos que ens podeu trobar a l’Smart City Expo World Congress (estand 121), del 15 al 17 de novembre del 2022. L’AMB hi farà un seguit de presentacions, algunes de relacionades amb l’aplicació dels sistemes d’informació geogràfica per a la gestió i actualització de la cartografia metropolitana.