LIFE ABATE logo

LIFE ABATE: un avenç innovador per a la reducció de COV en plantes de tractament de residus

Barcelona, 15 d’octubre del 2023. Es presenta el projecte LIFE ABATE, una iniciativa innovadora cofinançada per la Comissió Europea mitjançant el programa LIFE, que té com a objectiu principal reduir les emissions de compostos orgànics volàtils (COV) i el consum d’energia en les plantes de tractament mecanicobiològic (TMB) de residus municipals a la Unió Europea.

Amb un pressupost total de 3.246.062,21 € i una durada estimada de quatre anys, el projecte LIFE ABATE està coordinat per la Universitat de Valladolid amb la col·laboració de diverses entitats nacionals com l’Àrea Metropolitana de Barcelona; Aeris Tecnologías Ambientales, SL; Kalfrisa, SAU; Universitat Politècnica de Catalunya, i FCC Medi Ambient.

Objectius clau

El projecte LIFE ABATE pretén implementar un sistema revolucionari per al tractament d’aire en les plantes de TMB. Aquest sistema té els objectius següents:

  1. Reduir les emissions de COV: un corrent d’aire de gran volum amb baixa concentració de COV es fa passar per un filtre i un rotoconcentrador, amb la finalitat de concentrar els COV i tractar-los de manera eficaç en un regenerador tèrmic oxidatiu (RTO) i en un filtre biològic percolador de dues fases (2P-BTK).
  2. Minimitzar el consum d’energia: en concentrar els COV, l’aire a tractar es redueix fins a deu vegades, fet que permet reduir el consum d’energia tèrmica del RTO un 90 % i el consum d’energia elèctrica en els sistemes biològics un 45 %, en comparació amb els sistemes convencionals.
  3. Optimitzar els costos operatius: alhora, es pretén reduir els costos operatius dels processos de tractament d’aire un 82 % per al RTO i un 94 % per als sistemes biològics, fet que els fa més sostenibles econòmicament a llarg termini.
  4. Reduir la petjada de carboni: amb una reducció estimada del 90 % en les emissions de CO2 del RTO i del 45 % en els sistemes biològics, el projecte contribuirà significativament a la lluita contra el canvi climàtic.

Implementació i demostració

La demostració de la solució LIFE ABATE s’iniciarà a l’Ecoparc 3, a Sant Adrià de Besòs (Barcelona), una planta de TMB que tracta aproximadament 192.000 tones de residus municipals anualment. Després, el sistema es traslladarà al centre de tractament de residus Las Dehesas, a Madrid.

Imatge 1. Esquema de la solució LIFE ABATE

Conclusió

Amb LIFE ABATE, es pretén estar al capdavant de la innovació en la gestió de residus, i assolir no només objectius mediambientals més estrictes sinó també millorar la sostenibilitat de la gestió de residus a Europa. El projecte representa tant un avenç tecnològic com un compromís ferm per a un futur més net i saludable per a les generacions futures.

Per a més informació, visiteu el web del projecte LIFE ABATE o el portal oficial del programa LIFE de la Comissió Europea.