Equip del projecte INFUSION

Circularitat en efluents residuals, coneix el projecte INFUSION!

A l’Àrea Metropolitana de Barcelona, recollim anualment al voltant de 150.000 tones de residu orgànic municipal separat en origen (FORM). Aquest residu es tracta, a petita escala, en una planta de compostatge, però majoritàriament mitjançant un procés de digestió anaeròbia, que dona com a resultat una fracció sòlida i una fracció líquida. La fracció sòlida […]