Arxiu de categories: Pla Clima 2030

Estratègia del carboni 2030

Estratègia del carboni 2030

Us presentem la peça divulgativa de l’Estratègia del carboni 2030. Hi trobareu informació sobre les emissions de diferents sectors competencials de l’AMB: territori, aigua, residus, mobilitat i oficines, així com els objectius aconseguits de reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, la descripció de com es fan els inventaris de les emissions, els indicadors que es fan servir per als diferents sectors, les dades que es tenen en compte per calcular la petjada de carboni i quin seguiment se’n fa al llarg del temps. També hi podeu consultar quines instal·lacions estan adherides al Programa d’acords voluntaris per a la reducció d’emissions de CO2 de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic (OCCC): hi ha 20 instal·lacions i empreses de l’AMB que en formen part, incloent-hi els serveis centrals de la seu corporativa de l’AMB. El Pla clima i energia 2030, aprovat al ple del Consell Metropolità el 25 de setembre de 2018, és el document de referència en matèria de canvi climàtic a l’AMB. Integra el Pla d’adaptació al canvi climàtic, el Full de ruta per a la transició energètica i l’Estratègia de gestió del carboni, amb un total de 92 accions. Algunes d’aquestes accions ja s’estan duent a terme i d’altres s’aniran desenvolupant fins al 2030, amb la finalitat de contribuir a frenar els efectes del canvi climàtic i fomentar polítiques actives neutres en emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) per fer més resilient el territori metropolità. Pel que fa a l’Estratègia del carboni 2030, és una actualització de l’antiga Estratègia 2011-2015, que incorpora els nous objectius pel que fa a la reducció de les emissions de GEH establertes per la UE. L’AMB ha fet servir aquesta eina durant molt de temps per lluitar contra els efectes del canvi climàtic. En la primera etapa de l’Estratègia es va consolidar l’objectiu de reduir les emissions de GEH generades per l’AMB, incloent-hi les empreses concessionàries, les instal·lacions i les mateixes oficines o serveis centrals de l’entitat. Des de llavors i fins a l’actualitat, l’Estratègia incorpora diferents sectors o àmbits de prestació de serveis de l’AMB: mobilitat, territori, aigua i residus, a més de les oficines com a serveis de suport. L’objectiu en aquesta primera etapa era aconseguir una reducció de les emissions de GEH del 10% en el seu període de vigència, i es va assolir: l’any 2015 les emissions de GEH de l’AMB van ser de 976.398 t CO2eq, xifra que representava una reducció del 14%. Finalitzada aquesta primera etapa i en un context on el canvi climàtic es constata com una realitat, el nou objectiu en l’horitzó 2030 s’alinea amb els compromisos existents en els àmbits nacional i internacional. L’objectiu de reducció d’emissions per a l’any 2030 és del 30% respecte a les emissions de l’any de referència de l’Estratègia: 2011. L’Estratègia és un camí traçat per reduir l’impacte ambiental de l’organització, que incideix sobretot en les emissions de GEH. En la seva definició es van seguir dos passos: càlcul de l’inventari de les emissions de totes les instal·lacions i serveis competència de l’AMB i, a partir dels resultats, definició d’un pla estratègic de reducció de les emissions de GEH per a un període de temps determinat. Les emissions de GEH de l’AMB s’han calculat anualment. Els inventaris anuals de cada instal·lació s’auditen i es verifiquen externament segons la norma internacional ISO 14064-1:2012 en cicles de tres anys. L’AMB també referma el seu compromís ambiental amb l’adhesió de les oficines de la seu institucional des de l’any 2011 al Programa d’acords voluntaris de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic (OCCC) mitjançant el seguiment de les seves emissions i l’establiment de mesures de reducció, més enllà del que obliga la legislació vigent. Per a més informació sobre l’Estratègia de gestió del carboni, podeu consultar l’enllaç.

Per primer cop superem uns nivells de CO2 a l’atmosfera alarmants

Per primer cop superem uns nivells de CO2 a l’atmosfera alarmants

L’Observatori Mauna Loa (Hawaii) va registrar el 13 de maig uns nivells de CO2 a l’atmosfera mai observats fins ara a la història de la humanitat, superant les 415 ppm. Aquest nivell és molt alarmant, donat que posa en risc les condicions de la nostra existència tal i com les coneixem fins ara.   Per això, ara més que mai cal ser ambiciosos en la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a nivell mundial i treballar amb rigor en els diferents nivells de responsabilitat política i social. https://www.sciencealert.com/it-s-official-atmospheric-co2-just-exceeded-415-ppm-for-first-time-in-human-history https://engt.co/2HDwtrZ https://scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/  

El Pla clima i energia 2030, en detall!

El Pla clima i energia 2030, en detall!

Si voleu conèixer en detall la situació actual, els objectius del Pla i les principals actuacions endegades, podeu consultar aquestes mini-càpsules informatives sobre el Pla clima i energia 2030 de l’AMB:   Resum global Situació actual Objectius Accions

Posem en marxa l’Observatori Metropolità de l’Energia

Posem en marxa l’Observatori Metropolità de l’Energia

L’AMB ha posat en marxa l’Observatori Metropolità de l’Energia que té per objectiu la implementació d’una plataforma innovadora que aglutini informació dels diferents sistemes de comptabilitat i gestió energètica dels 36 municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en un únic entorn de visualització i anàlisi conjunta de dades. La nova plataforma, basada en el mòdul SIE-Observatori d’inerGy, integrarà la informació energètica de més de 7.000 punts de subministrament energètic corresponents a més de 2.000 edificis i 3.500 quadres d’enllumenat de municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona. Des de la plataforma es podrà accedir a dades de balanços i indicadors de consum i emissions de GEH a escala municipal i de cadascun dels edificis i quadres. Els municipis participants podran accedir de forma continuada a un benchmarking energètic i de bones pràctiques del seu parc d’edificis amb el de la resta de municipis de l’AMB, així com dels indicadors globals d’eficiència energètica del conjunt de l’administració local. L’Observatori suposa d’altra banda una gran oportunitat de millora en el model de gestió de l’energia de l’AMB ja que facilitarà i millorarà la formulació, priorització i seguiment de les polítiques energètiques locals. Amb tots aquests elements l’Observatori metropolità esdevindrà una de les iniciatives de comptabilitat energètica municipal més ambiciosa entre els països de la Unió Europea.     Per primera vegada, un portal explicarà a la ciutadania de l’àrea metropolitana de Barcelona la factura i el consum energètic dels seus municipis Juntament amb l’Observatori, es posarà en marxa el portal energètic ciutadà, un mòdul web d’accés obert a la ciutadania que ofereix tota la informació energètica dels ajuntaments de l’AMB de manera clara i senzilla. El portal permet difondre i posar a l’abast de la ciutadania de forma entenedora i atractiva la informació energètica essencial de l’ajuntament, donant visibilitat a les polítiques en curs, com ara les polítiques de pobresa energètica que es duguin a terme per part de l’Àrea Metropolitana i el conjunt dels seus ajuntaments.  D’aquesta manera es reforça la transparència i rendició de comptes de les polítiques publiques a la ciutadania. El portal també és una eina de sensibilització de la ciutadania en relació a l’estalvi energètic i l’ús racional de l’energia, tant a les llars com en l’ús que facin dels equipaments públics (centres esportius, escoles,…), promovent la seva implicació en l’estratègia de transició energètica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Càpsula sobre el Pla Clima Energia 2030

Càpsula sobre el Pla Clima Energia 2030

Aquesta càpsula audiovisual explica en tres minuts els principals impactes climàtics a l’AMB, els objectius del Pla Clima Energia i algunes de les accions més rellevants per fer-hi front:

El Pla Clima i Energia 2030 de l’AMB als mitjans de comunicació

El Pla Clima i Energia 2030 de l’AMB als mitjans de comunicació

El Pla Clima i Energia 2030 de l’AMB aprovat el 25 de setembre de 2018 es comença a difondre als mitjans de comunicació. El passat 4 d’octubre de 2018 el programa Tres 60 de la Televisió de Badalona va entrevistar l’Elena Lacort, corresponsable tècnica del Pla clima energia 2030 de l’AMB.  Una entrevista que va girar entorn dels objectius i àmbits d’actuació del Pla, els principals impactes climàtics que afecten l’àrea metropolitana i les actuacions més rellevants endegades durant els propers anys per fer-hi front. L’entrevista completa es pot consultar al següent enllaç, a partir del minut 11: http://bdncom.alacarta.cat/badalona-tres60/capitol/4-doctubre-de-2018tres60 D’altra banda, el passat 23 de novembre, el programa “Stock de ràdio” de La Xarxa també va entrevistar l’Elena Lacort sobre el Pla Clima i Energia de l’AMB. L’entrevista completa es pot consultar a: http://programes.laxarxa.com/audio/144654