parc agrari del Baix Llobregat

L’AMB ha executat més de dos terços del Pla d’acció per a l’alimentació sostenible 2020-2023

El document conté 32 accions organitzades en set eixos

El compromís de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) amb l’alimentació responsable i respectuosa pren forma. El Pla d’acció per a l’alimentació sostenible 2020-2023 s’organitza en set eixos, que contenen 32 accions, 22 de les quals (el 69 %) ja s’han materialitzat des de l’any passat. Les deu restants estan en procés de realització.

El document recull els objectius de l’AMB per aconseguir uns sistemes alimentaris resilients i posar en valor el territori i les economies locals. Es tracta d’una guia per ordenar els recursos i les infraestructures metropolitans relacionats amb l’alimentació sostenible i, d’aquesta manera, facilitar l’impuls de polítiques locals en aquest àmbit per part dels 36 ajuntaments metropolitans.

De l’eix número 1, corresponent a “Governança transversal i polítiques públiques”, s’han executat l’adhesió de l’AMB a la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana (CARM), la signatura del Pacte de Milà, l’aprovació del mateix Pla d’acció o l’establiment dels interlocutors polítics i tècnics dels municipis encarregats dels aspectes relacionats amb l’alimentació sostenible.

Del segon eix, “Coneixement i comunicació de l’alimentació sostenible”, se n’ha materialitzat el web i el blog específics dins el web de l’AMB, l’elaboració d’estudis per territorialitzar el sistema alimentari metropolità o assegurar la incorporació de polítiques alimentàries dins el pla estratègic Barcelona Demà 2030.

El tercer eix, “Ordenació territorial i infraestructures”, s’ha acomplert al 100 %. I això es tradueix en què s’està fent un seguiment de l’elaboració del Pla director urbanístic metropolità per assegurar la implementació de les mesures més vinculades a l’alimentació sostenible, i s’han dut a terme accions relacionades amb les infraestructures del cicle de l’aigua i de la gestió de residus.

El quart eix, “Incentivar la producció alimentària sostenible”, també s’ha completat. En aquest cas, amb mesures com impulsar i donar suport al Parc Agrari del Baix Llobregat, a la producció agrària del Parc de Collserola, del Parc de la Serralada de la Marina i de les Muntanyes del Baix, així com amb la promoció d’experiències agrícoles i de pesca diverses dins la regió metropolitana, entre altres accions.

De “Facilitar la distribució i comercialització i reduir el malbaratament”, que és el cinquè eix, se n’ha fet més de la meitat. Fins ara s’han fet accions per impulsar el comerç de proximitat i s’han dut a terme projectes amb el sector de la restauració i la gastronomia sostenibles.