Sessió amb entitats

El 6 de febrer ens vam trobar amb el BACC, l’AMBE, la Coordinadora Catalana d’Usuaris de la Bicicleta, Vanapedal, l’Assemblea Catalana d’Entitats per la Bicicleta i el Club Ciclista Sant Joan Despí amb l’objectiu de millorar els projectes de xarxa pedalable metropolitana que tenim més avançats, i que formaran part de la Bicivia.

Agraïm a tots els participants les propostes constructives, d’entre les quals destaquem:

  • En cas de carrils bici bidireccionals centrals cal tenir molta cura de les incorporacions des de i cap a altres carrers, per garantir una bona permeabilitat alhora que evitar interferències amb els vianants. La bicicleta als vials d’accés hauria de seguir per la calçada.
  • Les actuacions que comportin reurbanització haurien de ser prou flexibles per facilitar possibles canvis de secció en un futur a mitjà termini que permetin una adaptació a les diferents necessitats.
  • Caldrà que els guals per accedir a les plataformes de bus tinguin pendents molt suaus.
  • Per tal de minimitzar els punts d’interferència es proposa agrupar sempre que sigui possible les parades de bus i contenidors amb els passos de vianants (de forma que el carril bici no es vegi amb interferències cada 20 m).
  • Es proposa que les rotondes continguin a dins elements que orientin els vehicles de forma que es minimitzi l’angle mort (aproximant les sortides de la rotonda cap als 90º en relació amb el carril bici perimetral).
  • Cal evitar a tota costa el senyal d’obligació de circular pel carril bici (R-407, popularment coneguda com ‘piruleta’).
  • Es demana que tots els projectes de xarxa pedalable incorporin aparcaments de bicicleta al llarg d’aquests, especialment en arribar a les cruïlles per millorar la visibilitat.
  • En cas de cordó d’estacionament annex al carril bici, per tal que els turismes aparcats no envaeixin l’espai de seguretat, es proposa col·locar algun material físic que els faci notar la línia de separació en el moment d’estacionar.
  • Per protegir el ciclista en trams periurbans sense separadors es poden incorporar unes pilones cada 10 ó 20 m, per tal que el conductor sigui més conscient del carril bici.

Exemple de rotonda holandesa que minimitza els angles morts dels conductors de vehicles motoritzats, del canal de YouTube de Bicycle Dutch:

rotonda NL

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Aviat esperem poder presentar-vos més projectes i anar-los adaptant cada vegada més a les necessitats dels i les usuàries de la bicicleta.

20170206_193120 20170206_204519