En marxa la campanya Bicivisme!

Aquesta setmana hem iniciat la campanya Bicivisme a la metròpolis de Barcelona, amb la col·laboració del BACC (Bicicleta Club de Catalunya).

Esquerra-i-dreta

Bicicletes i patinets han estat els darrers en arribar de forma massiva a un espai públic que ja estava ocupat per altres modes, i aquest fet, sumat a la manca d’educació viària obligatòria a les escoles i instituts, de vegades provoca problemes de convivència entre els diferents modes de transport.

La campanya Bicivisme se centra en els usuaris de bicis i patinets, tot i que, evidentment, no vol dir que siguin els únics usuaris de la via pública que no sempre es comporten correctament. I és que recordem que el civisme va amb la persona, i no amb el mode de transport!

De fet, Bicivisme busca millorar la seguretat viària entre els usuaris de la bicicleta i el patinet de forma que no es generin situacions d’inseguretat viària entre ells mateixos i, en especial, en relació al vianant.

Quins missatges volem fer arribar? Es tracta de missatges molt senzills i directes, que expliquen situacions quotidianes i, en principi, de sentit comú, però que no sempre es veuen reflectides en el comportament d’usuaris de la bicicleta i el patinet:

  1. Senyala els avançaments, canvis de trajectòria i aturades.
  2. Redueix la velocitat en les interseccions i assegura’t que et fas visible.
  3. Adapta la teva velocitat a la resta d’usuaris del carril bici. Si has d’anar més ràpid, fes servir la calçada.
  4. Dins del carril bici, avança només si és prou ample i pots fer-ho amb seguretat.
  5. Fes servir el timbre per avançar altres usuaris del carril bici i per alertar possibles vianants despistats.
  6. Respecta sempre el vianant, és més vulnerable que tu.
  7. A la calçada, ves pel centre del carril.
  8. No circulis per les voreres. En cas que ho facis, només si és prou ampla i a 10 km/h.
  9. Circula amb els dos llums encesos: llum blanc al davant i vermell al darrere.
  10. En aparcar la bici, assegura’t que lligues bé el quadre, les dues rodes i el seient.

Ample-i-estret

Ring,-ring!

Davant-i-darrere

Mig-i-mig

La regulació de la mobilitat urbana és de competència municipal i, per tant, la normativa local existent s’ha d’adaptar per a què hi reflecteixi l’ampli ventall de modalitats de mobilitat sostenible, se’n reconeguin els seus drets i deures i es fomenti la convivència viària.

El Consell Metropolità de l’AMB va aprovar a la tardor de 2018 un document de Recomanacions per coordinar les ordenances municipals sobre la circulació de bicicletes, vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes per tal que, a partir d’aquí, els ajuntaments metropolitans aprovessin la normativa en els seus municipis. La normativa, tanmateix, per si sola no és suficient. Cal acompanyar-la de diferents campanyes per tal que la ciutadania, mancada d’educació viària, en pugui prendre consciència.

Més informació