Nou estudi sobre els vehicles de mobilitat personal (VMP) a la metròpolis de Barcelona

Des de l’aparició dels VMP, els ginys o altres artefactes utilitzats per fer desplaçaments curts o intermodals, de seguida es va fer evident el seu creixement en nombre d’usuaris a la via pública.

Per aquest motiu, l’AMB i l’IERMB publiquen avui un primer estudi sobre la mobilitat dels VMP a la metròpolis de Barcelona, en què es recullen unes primeres dades molt necessàries per entendre aquesta nova forma de mobilitat que en tan sols 3 anys (període 2017-2019) s’ha multiplicat per quatre.

L’estudi ha analitzat dades de l’Enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF 2017- 2019), així com informació provinent del Servei Català de Trànsit i les policies locals i dades de l’Ajuntament de Barcelona, l’AMB i aforaments realitzats a la xarxa Bicivia.

 

Pautes d’ús dels VMP i quota modal

L’informe evidencia que l’ús dels vehicles de mobilitat personal (VMP) s’ha multiplicat per 4 a la metròpolis de Barcelona els darrers 3 anys, que han passat dels 10.000 desplaçaments diaris l’any 2017 als 40.000 desplaçaments l’any 2019. Tot i aquest important creixement, l’ús d’aquest tipus de vehicles representa només el 0’4 % dels desplaçaments diaris a l’àrea metropolitana, mentre que, per exemple, la bicicleta suposa un 1’9 % dels moviments (uns 0,2 milions).

D’altra banda, segons dades de l’Enquesta de mobilitat en dia feiner (2019), anterior a aquest nou estudi, prop de 118.000 persones són usuàries ocasionals o habituals de “patinet, segway o altres ginys”, mentre que més de 40.000 tenen un o més patinets a la llar (EMEF 2018). Pel que fa al tipus de desplaçaments, el 54 % són per motius de feina o estudis i el 46 % per motius personals, i tenen una durada mitjana de 15 minuts. Aquests desplaçaments es produeixen majoritàriament en el continu urbà de Barcelona.

 

Perfil de les persones usuàries dels VMP

Aproximadament la meitat de les persones usuàries tenen entre 30 i 44 anys i son majoritàriament homes (60-70%). Les persones que els utilitzen van menys a peu i en cotxe que la mitjana de la població, però més en bici, en moto i transport públic.

En aquest sentit, en el cas de Barcelona, l’enquesta de l’AMB feta a persones usuàries de patinet elèctric a peu de carrer (2019), inidica que el 16% dels i les usuàries de patinet elèctric el fan servir per a reemplaçar el vehicle privat (cotxe o moto) i  el 48% el fa servir per a substituir el transport públic. D’altra banda, part dels nous desplaçaments en vehicles de mobilitat personal solen combinar-se amb el transport públic.

 

Sinistralitat amb vehicles de mobilitat personal implicats

Segons dades del Servei Català de Trànsit (SCT), a la ciutat de Barcelona es van produir 490 accidents amb vehicles de mobilitat personal implicats el 2019, amb 3 ferits greus. L’accidentalitat és pràcticament tres vegades més elevada que la dels desplaçaments amb bicicleta.

 

Normativa vigent

L’AMB va fer les primeres recomanacions metropolitanes per a regular VMP a municipis metropolitans l’any 2018 i actualment 12 municipis metropolitans ja inclouen els VMP a les seves ordenances.

Tot i que les diverses ordenances municipals presenten una certa homogeneïtat, l’estudi ha permès detectar algunes diferències, així com discordances amb les normatives estatals, donat que la majoria van ser aprovades abans de modificacions a legislació estatal de 2020.

 

Conclusions

En funció de l’ús que se’n faci, els VMP poden presentar tant un incentiu com una amenaça al desenvolupament d’un model de mobilitat sostenible. Les dades de mobilitat existents sobre VMP a l’àmbit metropolità segueixen sent força escasses.

La implementació de mesures per a la pacificació del trànsit motoritzat a les vies urbanes afavoreix la inclusió segura de la mobilitat dels VMP, a la vegada que milloren la seguretat de la mobilitat a peu i en bicicleta.

 

Podeu consultar el resum tècnic en aquest enllaç.

Podeu consultar la nota de premsa aquí.