Les empreses tractadores de residus de l’AMB comparteixen experiències d’èxit en la reducció d’emissions

El dia 10 de desembre 11 representants de 9 empreses concessionàries de l’àmbit de la gestió i tractament de residus a l’AMB s’han trobat trobar per aprofundir en el plantejament d’accions de reducció d’emissions i compartir experiències i oportunitats d’èxit.

Els 4 Ecoparcs, la planta de valorització energètica, la planta de triatge d’envasos i voluminosos, la planta de transferència i lixiviats, la planta de compostatge i el servei de manteniment de dipòsits controlats van compartir idees de com millorar la seva gestió i van aprendre a quantificar accions de reducció.

La Marta Hidalgo de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic va explicar el procediment d’adhesió al Programa d’Acords Voluntaris i la Yolanda Higuera, cap de Qualitat i Medi ambient de l’Ecoparc 3, va explicar la seva recent experiència d’adhesió al Programa.

Elena Lacort, tècnica de la Direcció de Serveis Ambientals de l’AMB, va explicar la recent aprovació del Pla Clima i Energia de l’AMB, on s’emmarca l’Estratègia de gestió del carboni, i l’objectiu de reducció d’emissions plantejat per assolir els compromisos europeus el 2030. Elena Veza, tècnica de la mateixa Dcció., va explicar els resultats i indicadors d’emissions de 2017.

El sector dels residus contribueix en major grau a les emissions de l’àmbit institucional i per tant, és el que té més potencial de reducció d’emissions. L’àmbit institucional suposa el 24% del total d’emissions a reduir per 2030 i les 58 empreses pròpies i concessionàries de l’AMB han de dur a terme accions de reducció per tal d’assolir el 30% de reducció establert per 2030.