Premi al projecte BINGO

El projecte BINGO, en el qual participa l’AMB, ha estat seleccionat i guardonat amb el premi I+D+i d’Iniciatives Transnacionals de Recerca, Desenvolupament i Innovació, dels PT Global Water Awards, lliurats el passat 21 de novembre a la tretzena Expo Conference for Water de Lisboa.

L’AMB va presentar com a cas d’estudi el risc de riuades i inundacions a la ciutat de Badalona, on hi ha problemes importants de drenatge d’aigües torrencials com a conseqüència de l’existència de zones fortament urbanitzades i impermeables. Després de mesos d’estudi, s’han creat models matemàtics que prediuen i representen el risc futur d’inundacions per pluja a la ciutat, tenint en compte les condicions climàtiques futures, i s’han analitzat els possibles problemes i la implementació de mesures correctores o dissipadores d’aquest risc, que es concretaran amb la finalització del projecte l’any 2019.

Més informació