Trenquem mites!

La recollida selectiva, el reciclatge i la generació de residus són aspectes que abordem directament en molts dels nostres tallers i visites del Compartim un Futur. Recentment s’han publicat les dades de la recollida selectiva del 2022 i es pot observar que al territori metropolità va augmentar-ne el percentatge, que va arribar al 39 %. A més, la generació de residus va disminuir un 3 %, tot i que encara queda molta feina per assolir els objectius necessaris de reducció. Si voleu saber més informació podeu clicar aquest enllaç.

Aprofitem l’avinentesa per parlar de tres mites que encara circulen avui en dia sobre la separació de residus i el reciclatge.

“El fet que jo recicli no salvarà el món”

Tenir cura del medi ambient és responsabilitat de cadascun de nosaltres. Les accions individuals són imprescindibles per garantir una economia circular. A més, separar els residus i dipositar-los en el contenidor adequat és un gest molt senzill i, conjuntament, sumen molt i marquen la diferència!

“No val la pena separar els residus a casa perquè després al camió ho barregen tot”

Per regla general, hi ha diversos tipus de camions que fan la seva recollida de manera independent. Així i tot, en la majoria dels casos un camió es dedica exclusivament a recollir un tipus de residu. En el cas que un únic camió buidi al seu interior contenidors de diferents fraccions, heu de saber que es tracta de vehicles amb compartiments separats, per la qual cosa cada tipus de residu està aïllat dels altres. D’aquesta manera, tots els residus separats a les llars són recollits i ordenats pels camions per tractar-los després. Per comprovar que això és així, us convidem a visitar una de les plantes de triatge d’envasos de la metròpolis (presencialment o virtualment).

“Jo no he de separar els residus perquè ja pago impostos”

Aquesta fal·làcia també és recurrent. Per desmentir-la, en primer lloc, és important saber que com pitjor separem les fraccions de resta i matèria orgànica, més impostos pagarem a través de la TMTR. A més, la despesa de la gestió dels contenidors grocs, blaus i verds no recau sobre els ciutadans sinó sobre les empreses que posen els envasos al mercat. Per tant, pagar una taxa d’impostos no significa cobrir els costos del reciclatge i si no els separem correctament acabarà repercutint negativament tant a la nostra butxaca com a la dels nostres veïns i veïnes. Així doncs, la responsabilitat individual és crucial per mantenir un sistema de reciclatge eficient, i pagar impostos no eximeix de la responsabilitat de separar com toca!