Què vol dir transformació digital?

La transformació digital té a veure amb la tecnologia, sí, però no és només això. Engegar un procés d’aquest tipus té més a veure amb estratègia empresarial que amb comprar ordinadors i programes informàtics. Per això, el Programa X digitalitzar el teu negoci, que s’ha desenvolupat durant el mes de juliol, ha anat a càrrec de l’escola Eada.

Òscar Beà és professor de l’escola Eada i també és dedica a acompanyar i assessorar empreses en el seu procés de transformació, especialment les micro, petites i mitjanes empreses. De fet, aquest ha estat el públic majoritari del programa. Segons Beà, sovint hi ha una idea equivocada del que suposa la transformació digital: “És un tema estratègic. Primer cal entendre l’empresa i els seus objectius, la tecnologia només es un facilitador.” Per això creu que afecta totes les empreses, siguin de la mida que siguin. Ens explica que sovint es troba amb responsables d’empreses que no s’identifiquen amb aquest concepte, que el veuen massa llunyà per als seus negocis, però ens posa un exemple molt clar: “Si transformes un procés i un excel t’hi ajuda, això ja és transformació digital. Primer la transformació, després el digital.“ El secret és aquest, que la tecnologia serveixi per prendre decisions. “Un dels alumnes m’ha explicat que ara entén que comprava tecnologia sense saber per què ni amb quin objectiu.”  

L’objectiu del curs era donar elements per entendre què és la transformació digital i quins factors hi estan implicats. Els 10 participants han conegut eines i mètodes, que s’han treballat en grup i amb l’acompanyament del formador. A més de les 6 sessions, hi ha hagut un procés de mentoria per ajudar cada persona a afrontar el seu propi procés.