Arxiu de categories: Empresa

Smart PAE: estratègia intel·ligent als PAE

Smart PAE: estratègia intel·ligent als PAE

Smart PAE: les Principals claus per dissenyar l’estratègia intel·ligent als Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) és una acció formativa generada per l’Agència de Desenvolupament Econòmic que ofereix respostes en matèria de mobilitat, sostenibilitat, seguretat i de la connectivitat dels PAE metropolitans.

La Formació, millorant les competències de les persones i la competitivitat de l’empresa.

La Formació, millorant les competències de les persones i la competitivitat de l’empresa.

Continuem apostant per la formació i tecnificació del seu personal per la millora i creixement de l’entramat econòmic metropolità. Des de les polítiques de Desenvolupament Local, la formació té un clar objectiu referit, en especial, al vessant professional de la persona, que li permet desenvolupar un determinat lloc de feina.

Plataforma de Serveis a Empresa

Plataforma de Serveis a Empresa

L’Agència de Desenvolupament Econòmic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) continua la seva tasca de suport als ens locals en matèria d’atenció a l’empresa i l’emprenedoria del territori metropolità, mitjançant l’actualització del Cercador de Serveis per a Empreses.