“Encetem una nova etapa potenciant l’assessorament i el servei personalitzat a centres docents”

“Encetem una nova etapa potenciant l’assessorament i el servei personalitzat a centres docents”

Lídia Barceló fa més de sis anys que treballa a la Direcció de Serveis Ambientals de l’AMB gestionant el programa d’educació ambiental: Compartim un futur. Éss llicenciada en Ciències Ambientals i té un màster en Climatologia aplicada.   El programa d’educació ambiental de l’AMB ja té un llarg recorregut. Pots fer-nos una mica d’història i explicar-nos en quin punt es troba actualment? El programa té uns 30 anys d’història. Inicialment només s’organitzaven visites a les depuradores i a les plantes de tractament de residus per a públic escolar. Poc a poc es va anar incorporant més activitats, fins que a partir del 2010, quan es va formar la nova Àrea Metropolitana de Barcelona a partir de les tres Entitats existents fins aleshores, el programa va començar a créixer exponencialment any rere any. En poc temps, el Compartim ha crescut fins a tenir 6 eixos temàtics principals i més de 70 activitats per a cadascuna de les ofertes (oferta per a formació reglada i per a formació no reglada). L’equip educatiu del programa està format per uns 40 professionals de diferents empreses i entitats que tenen una gran experiència en educació i en els diferents vectors ambientals. A banda de tota la varietat d’activitats i visites, també s’ofereix un gran ventall de recursos didàctics en diferents formats, com per exemple exercicis per fer abans o després de l’activitat, visites virtuals, pòsters, contes, etc. Igualment, la participació en el programa també ha crescut, passant de poc més de 14.000 participants durant el curs 2009-2010 a gairebé els 50.000 en les dues últimes temporades. Quines novetats més rellevants aporta el nou Compartim un futur? Una de les novetats en què ens estem centrant és la inclusivitat de les activitats i els recursos didàctics. Fins ara teníem activitats que s’adaptaven quan ens trobàvem davant d’un grup amb necessitats educatives especials. Tot i així, després de rebre una formació específica sobre aquest tema, ens vam adonar que aquests alumnes no necessiten que les activitats siguin adaptables, sinó inclusives. Així, hem començat a treballar per millorar aquest aspecte, de manera que, pel proper any, ja tindrem dissenyades tres d’aquestes activitats. A més d’aquest aspecte, també estem treballant en els projectes amb metodologia d’aprenentatge i servei. Arrel del Decret 187/2015 de la Generalitat de Catalunya, on regula que a partir del curs 19-20 serà obligatori que els alumnes de 3r o 4t d’ESO duguin a terme projectes de servei comunitari, vam creure convenient la idea de desenvolupar diferents propostes de projectes per tal que els alumnes d’aquests cursos tinguessin la possibilitat de treballar temàtiques ambientals. I per últim, una altra de les novetats més rellevants del programa Compartim un Futur és la nova figura de l’equip educatiu que se centrarà en donar suport, assessorament i informació sobre el Compartim a docents, participants i ciutadania en general. Encetem doncs, una nova etapa potenciant l’assessorament i el servei personalitzat, especialment a centres docents.  Centrem-nos en aquest Servei d’assessorament o informació que s’inicia aquest curs 2018-19. Explica’ns una mica més detalladament en què consisteix aquest servei.  Tal i com comentava abans, el programa ha crescut exponencialment en els últims anys en tots els aspectes. Això evidentment és molt positiu, perquè s’està arribant a moltes persones, però alhora comporta molts reptes, com el manteniment de la qualitat o la relació entre l’entitat i el centre. Volem que el Compartim siguin un programa proper, directe i que respongui a les necessitats de les persones i dels centres educatius. Per aquest motiu, amb aquesta nova figura es tindrà una comunicació més fluïda i bidireccional entre el programa educatiu i l’interessat per donar resposta a qualsevol dubte o petició. Per exemple, per sol·licitar informació complementària per preparar una activitat o una visita; per a l’assessorament en els projectes ApS que s’ofereixen des de l’AMB; quan sorgeixin dubtes a l’hora de fer una activitat prèvia o posterior; quan es necessiti ajuda per trobar un recurs de la guia didàctica; per comunicar una proposta de millora en qualsevol dels àmbits del programa, etc. A més, tenint en compte que s’està treballant per millorar la inclusivitat del programa, ja comentat anteriorment, quan un centre d’educació especial sol·licita una activitat o visita, se li ofereix fer una reunió prèvia (presencial o per videoconferència) per tal de conèixer específicament les casuístiques d’aquell grup i així l’educador o l’educadora sabrà com enfocar i dirigir l’activitat que s’hagi programat, sense sorpreses ni adaptacions d’últim moment. També, sempre que es requereixi, aquesta persona es podrà desplaçar fins al centre educatiu, entitat, associació, etc. per explicar les ofertes educatives i els recursos al personal docent o a altres responsables per orientar-los i escollir les activitats, recursos o projectes que més s’adaptin a les seves necessitats. A part de les reunions presencials, els canals que s’utilitzaran seran diversos: telèfon, correu electrònic, videoconferència, Whatsapp, Telegram i les xarxes socials. Properament es farà una difusió específica d’aquest tema on s’indicarà com sol·licitar aquest servei. Hores d’ara, totes les consultes relacionades es poden enviar a: educacioambiental@amb.cat. Creus que l’educació ambiental del territori s’està adaptant bé als nous reptes ambientals com el canvi climàtic, la transició energètica, el malbaratament alimentari, etc.? Des del Compartim estem fent molts esforços per cobrir aquesta necessitat i així donar resposta a aquests reptes. Pel que fa al canvi climàtic, arrel de la recent aprovació del Pla Clima i Energia 2030, ja estem treballant per donar impuls a les activitats i recursos sobre adaptació al canvi climàtic. També estem desenvolupant projectes d’aprenentatge i servei per a secundària on es treballen els conceptes d’eficiència energètica i rehabilitació per a edificis NZEB (Nearly Zero Energy Building). Quant a sistema alimentari, durant aquest curs hem obert aquesta nova línia i ben aviat podrem estrenar una nova activitat amb dues propostes educatives per a primària i secundària que farà èmfasi no només en el malbaratament, sinó també en els efectes de la nostra dieta sobre la salut ambiental i de les persones i com podem millorar els nostres hàbits alimentaris per minimitzar aquests impactes. L’educació ambiental, com molts...

Hem d’aconseguir que les escoles ambientalitzin els seus currículums

Hem d’aconseguir que les escoles ambientalitzin els seus currículums

Mireya Plaza és ambientòloga i tècnica de medi ambient, principalment en educació ambiental i residus a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Treballa en educació ambiental des de fa 12 anys. Per què vas escollir aquesta formació/professió? Creus que va ser una bona elecció? Era la feina que somiaves de petita o ha estat un camí més aviat circumstancial? Hi ha persones que als 10 anys tenen molt clar què volen fer de grans. Jo vaig tenir molts dubtes fins al batxillerat. Però de vegades una assignatura o una professora pot ajudar molt en aquests moments de dubte. Va ser el meu cas. L’assignatura de ciències de la Terra i la professora que vaig tenir i la passió que transmetia en impartir la matèria, em va fer tenir clar que havia d’estudiar ciències ambientals. L’interès i la dedicació a l’educació ambiental, en canvi, no va ser tant una elecció conscient sinó el resultat natural de les experiències que van anar sorgint. És un camp on hi vaig anar entrant a poc a poc a nivell professional però on també he tingut una implicació personal forta. Teniu un programa d’educació ambiental per a públic escolar (Xarxa d’Escoles per la Sostenibilitat de Cornellà de Llobregat) però també per a ciutadania. Ens pots fer cinc cèntims de qui en forma part i dels objectius previstos? L’educació ambiental ha estat sempre una part molt important del treball en medi ambient que s’ha fet des de l’Ajuntament de Cornellà, tan adreçada a centres educatius com a ciutadania. El curs 2008-9 l’educació adreçada a escoles es va estructurar a través de la XESCO, que aquest curs compleix i celebrarà el desè aniversari. L’objectiu de la Xarxa és trobar suport entre els mateixos centres, compartir idees i crear conjuntament projectes comuns que vagin més enllà dels projectes de sostenibilitat de cada centre. En definitiva, enriquir cadascun dels projectes individuals amb el coneixement i les experiències compartides. En aquest temps hem treballat molts temes. Les escoles cada cop mostren més interès en incorporar projectes ambientals en el treball als seus centres i en poc temps hem passat dels deu centres que van iniciar la Xarxa a ser-ne 17 el curs passat de tots els nivells educatius. I aquest curs encara l’ampliem i tenim 3 centres més interessats. L’educació adreçada a la ciutadania s’estructura en campanyes sobre aspectes ambientals específics, aprofitant projectes que es desenvolupen a la ciutat i programant activitats educatives al voltant d’algunes setmanes temàtiques, tot i que també hi ha alguns programes que tenen continuïtat al llarg de l’any, com les visites al riu. Cornellà és un població amb elevada densitat urbana, el sisè municipi metropolità més poblat. Us centreu més en els problemes ambientals propis de l’ecologia urbana (mobilitat, contaminació atmosfèrica, etc) o bé tendiu a  temàtiques més naturalistes ara que esteu treballant en Cornellà Natura? Tot i les característiques urbanes de Cornellà, o precisament per això, la promoció dels seus espais naturals és un element clau de l’educació ambiental al municipi. El coneixement del riu Llobregat i del seu valor natural i històric per a la ciutat ha centrat bona part de les activitats d’educació ambiental, com són les visites escolars, les naturalistes o la Festa del Riu. Actualment pren més rellevància la connexió d’aquests espais naturals propers a la ciutat amb els espais naturals de dins la ciutat i l’augment dels mateixos, per augmentar la naturalització de la zona urbana. Això no vol dir que no es difonguin les temàtiques ambientals més urbanes, com la mobilitat o diferents aspectes de la qualitat ambiental. Sinó que la tendència és a tractar-les d’una forma més integrada, a relacionar-les entre elles. Quins aspectes ambientals creus que cal potenciar a Cornellà de Llobregat? Crec que un dels temes a potenciar més és la generació i gestió dels residus. Estem treballant en el Pla de prevenció i gestió de residus, que recollirà les accions per abordar aquest tema. En aquest àmbit l’educació ambiental és clau i hem d’aconseguir arribar a la gent i aconseguir-ne la implicació perquè aquest aspecte millori. Les escoles fa anys que fan molta feina en aquest sentit però hem de continuar treballant-hi per tal que integrin molt més la prevenció i també la relació residu-recurs. Pel curs vinent (2018-2019), et planteges algun repte important com a tècnica de medi ambient municipal? Ens trobem en un bon moment per a l’educació ambiental al municipi. Els projectes de sostenibilitat esdevenen de vegades per als centres educatius eixos temàtics de curs, cosa que demostra un alt grau d’interès. El següent pas seria que els projectes de sostenibilitat no ho fossin de forma específica sinó que estiguessin integrats de forma natural en la resta de projectes del centre, que les escoles ambientalitzin els seus currículums. A poc a poc hi seguim treballant. Per aquest curs, l’objectiu és consolidar la Xarxa, enfortir-la i aconseguir més relació entre els centres participants. Què creus que és imprescindible tenir en compte en l’educació ambiental per motivar a les persones a que canviïn d’hàbits? De vegades veiem els problemes ambientals llunyans i externs al nostre dia a dia i un canvi d’hàbits com  L’educació ambiental ens ha de servir per fer canviar aquest punt de vista. Crec que és imprescindible ser conscients que els aspectes ambientals són part de la nostra vida. Que els integrem com temes importants a tenir en compte.

Contra el canvi climàtic també s’ha d’actuar a nivell individual

Contra el canvi climàtic també s’ha d’actuar a nivell individual

Ferran Rueda és tècnic de Medi ambient (ambientòleg) de l’Ajuntament de Sant Just Desvern. Es va llicenciar en Biologia per la Universitat de Barcelona en l’especialitat de botànica i ambientòleg habilitat i, va complementar la seva formació universitària amb cursos de tota mena relacionats amb diverses temàtiques ambientals, quan encara no existia la llicenciatura de Ciències Ambientals. Com vas entrar en el món del medi ambient i en la seva gestió municipal? Vaig començar com a becari d’una de les primeres regidories de Medi Ambient dels ajuntaments catalans i després vaig seguir com a tècnic auxiliar i finalment com a tècnic de Medi Ambient. Des de l’inici els dos temes més importants van ser la recollida selectiva de residus i l’educació ambiental. Teniu un programa d’educació ambiental a Sant Just Desvern? Quin creus que ha de ser l’objectiu principal en l’educació ambiental? Tenim un programa anual d’activitats educatives on les activitats d’educació ambiental i per al desenvolupament sostenible sempre han sigut un dels eixos principals. Justament el foment del desenvolupament sostenible crec que hauria de ser un dels objectius principals de l’educació ambiental. Quin diries que és l’eix ambiental fort del municipi de Sant Just Desvern? És a dir, en quin àmbit us sentiu més còmodes, en residus, cicle de l’aigua, energia i canvi climàtic,…? La recollida de residus ha estat sempre un dels plats forts al municipi, sempre amb polítiques capdavanteres, però des de fa uns anys els temes relacionats amb l’energia han guanyat força pes i ara apostem decididament per la lluita contra ell canvi climàtic i la transició energètica com a un dels principals eixos ambientals de les nostres actuacions. Sant Just Desvern és un municipi amb força pressió en infraestructures (eixos viaris, polígons industrials), inclòs en l’aglomeració del Baix Llobregat, però també té una gran superfície no urbana. Com treballeu les diferents zones des del punt de vista ambiental? Amb una sensibilització específica i/o activitats educatives per cadascuna d’elles? Més de la meitat del territori pertany al Parc Natural del Parc de Collserola i sempre ha estat un eix important de sensibilització ambiental, tant en l’àmbit escolar com entre la ciutadania, però l’àmbit natural més proper continua sent força desconegut per a molts santjustencs i santjustenques que han viscut d’esquena durant molts anys. Ara vivim un procés de recuperació i renaturalització de la Vall de Sant Just després d’un llarg procés de debat i lluita per la protecció d’aquest espai que pot fer canviar aquesta situació definitivament. Aquest any, l’Ajuntament ha triat com a imatge i marca de la casa “Sant Just Desvern, naturalment Collserola” que té una presència constant en tots els àmbits d’actuació municipal. Tota una declaració d’intencions. Pel curs vinent (2018-2019), et planteges algun repte important com a tècnic de medi ambient municipal? Estem treballant en la redacció del Pla d’Acció Ambiental per a l’Energia Sostenible i el Canvi Climàtic (PAESC), integrant accions ja habituals de mitigació amb altres noves d’adaptació a aquesta nova realitat en un àmbit local. El repte és que aquestes accions que pretenem proposar serveixin realment per prendre consciència col·lectiva de la necessitat d’actuar, i no únicament a nivell institucional sinó també a nivell individual. Creus que ens els propers anys l’educació ambiental prendrà més protagonisme dins les línies de treball dels ajuntaments? Tinc els meus dubtes, malauradament és un camp que depèn encara molt de les polítiques que es vulguin prioritzar als ajuntaments des d’àmbits que no necessàriament tenen a veure amb el medi ambient. Cal voluntat però també destinar-hi part del pressupost. Si parlem de l’educació ambiental a l’escola, cada cop més es tendeix a incorporar-la als currículums escolars o als projectes d’escola, la qual cosa és força positiva, però em temo que entra en competència amb molts altres continguts que també es volen fer encabir en una escola sobresaturada de propostes educatives: potser és l’hora d’una reflexió a fons del model educatiu que demana la societat que no es basi tant en els continguts sinó en els valors i les capacitats d’aprenentatge. Però si parlem de la part de l’educació ambiental adreçada a la ciutadania en general, la sensibilització ambiental, el camí a recórrer crec que serà dur i feixuc per la sobresaturació de missatges de tot tipus que tenim en aquesta societat hiperventilada. Malauradament les evidències del canvi climàtic em temo que es convertiran en el nostre millor aliat per treballar també des dels ajuntaments en educació ambiental: una lamentable paradoxa.

ELS BOSCOS “SALATS”

ELS BOSCOS “SALATS”

Què són? Ens referim als manglars. Són ecosistemes de gran valor, tant a nivell ecològic i ecosistèmic com també per ser una font de cultura i mitjà de vida.

“L’educació ambiental sempre ha estat una línia d’acció clara dins l’Ajuntament de Barcelona”

“L’educació ambiental sempre ha estat una línia d’acció clara dins l’Ajuntament de Barcelona”

Helena Barracó és ambientòloga i cap d’educació ambiental de l’Ajuntament de Barcelona. Interessada per l’Ecologia Urbana i les ciutats sostenibles, va treballar a la xarxa de ciutat ICLEI-Local Governments for Sustainability quan a Europa s’estaven impulsant les agendes locals 21. Des de l’any 2000 treballa a l’Ajuntament de Barcelona, primer a l’Àrea de Medi Ambient i Serveis Urbans i, actualment, a l’Àrea d’Ecologia Urbana (que inclou Medi Ambient, Infraestructures i mobilitat i Urbanisme). Abans de ser cap d’educació ambiental, va impulsar el programa Ajuntament+Sostenible, al departament de prevenció de residus i també va coordinar els indicadors de sostenibilitat. Ens podries explicar l’estructura que té l’ajuntament de Barcelona en l’àmbit d’educació ambiental? De quin departament depèn? L’Ajuntament de Barcelona va ser pioner i l’Àrea de Serveis Urbans i l’Institut Municipal de Parcs i Jardins ja comptaven a finals dels anys 80 amb els seus departaments dedicats a l’educació ambiental. Actualment el Departament d’Educació Ambiental està dins de la Direcció d’Estratègia i Cultura de Sostenibilitat de l’Àrea d’Ecologia Urbana. L’educació ambiental i la coresponsabilització ciutadana han estat sempre una línia d’acció clara i decidida del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, que és l’Agenda21 de Barcelona, tant en la seva primera edició (2002-2012) com en la segona (2012-2022) que és la vigent actualment (línia d’acció 9. Educació i acció ciutadana: de la conscienciació a la coresponsabilització amb coneixement de causa). Amb el temps el treball en l’àmbit de l’educació ambiental s’ha anat consolidant amb una diversificació de programes per arribar a diferents públics i temàtiques i també amb la creació d’una xarxa d’equipaments dedicats a estendre la cultura de la sostenibilitat. Teniu un programa educatiu diferenciat per escoles i adults. Estan molt diferenciats a nivell metodològic? Quines activitats tenen més èxit per a cadascun dels dos públics? Pel que fa a les escoles, es treballa en el marc del Programa Escoles+Sostenibles, que actualment té 352 escoles de la ciutat, amb el suport i l’acompanyament del programa cada centre escolar desenvolupa iniciatives de millora ambiental de la pròpia escola i de l’entorn. Les escoles decideixen quins àmbits volen treballar i des del programa es faciliten recursos i oportunitats de treball en xarxa. És un programa molt consolidat, que funciona des de l’any 2001 i en el que hi ha centres amb una llarga trajectòria, que fan projectes triennals i cada vegada més transversals dins les escoles. Entre els àmbits més treballats hi trobem: l’hort i el compostatge, la reducció del malbaratament alimentari i prevenció d’embolcalls d’un sol ús, entre d’altres. També hi ha tot un seguit de recursos com les maletes pedagògiques temàtiques que oferim des del Servei de Documentació d’Educació Ambiental adreçades al professorat dels centres i  el Programa Com Funciona Barcelona? Escoles, que funciona des de fa més de 20 anys i que ofereix visites a instal.lacions de gestió de residus, d’aigua, qualitat de l’aire, energies renovables i espais verds de la ciutat. Els espais més sol·licitats són les masies urbanes de Can Cadena i Can Mestres on s’hi poden veure horts urbans i també animals. Pel que fa al públic adult, l’enfocament es fa partir de l’oferta de tallers, visites i activitats que es programen des de les aules ambientals de la ciutat, equipaments culturals (centres cívics, biblioteques) i esdeveniments diversos. Aquí el repte és tenir una oferta continuada en diferents temàtiques ambientals i de proximitat que resulti atractiva per tot tipus de públics. En aquest sentit, per una banda, hem anat ampliant i treballant en xarxa amb les aules ambientals que hi ha Barcelona, que són La Fàbrica del Sol, l’Ateneu de Fabricació Digital, el Centre de la Platja, l’espai lúdic ambiental per famílies del Parc de la Ciutadella i aulesambientals de districtes com són el Aula Ambiental de l’Eixample (punt Verd de Sagrada Família), Les Corts (Centre Cívic de Can Deu), Gràcia (Aula Ambiental del Bosc Turull), Nou Barris (Casa de l’Aigua) i Sant Andreu (Aula Ambiental de Trinitat Vella). El nostre objectiu seria poder arribar a tenir almenys una aula ambiental de referència en cada districte i que els equipaments de ciutat (biblioteques, centres cívics, casals de barri, et ) també incloguin en el seu funcionament i en la seva programació tallers, visites i activitats de sostenibilitat. I, d’altra banda, despleguem programes d’educació ambiental en xarxa amb els territoris i diferents agents com són: els tallers Carrega’t d’energia (per empoderar la ciutadania en l’estalvi, l’eficiència i la generació amb renovables), els tallers Sembra Natura (de jardineria i horticultura urbana sostenible), el visionat de pel·lícules amb temàtica ambiental amb cine-fòrum o el programa Renova la teva roba d’intercanvi de roba, així com visites també a instal.lacions ambientals i a parcs amb guiatges especialitzats. Tots aquests es poden programar en equipaments culturals. Com feu la valoració de la qualitat del servei educatiu? Quins són els principals reptes? En el cas de les escoles es treballa sempre amb l’avaluació de les activitats, en millora contínua, fomentant el treball en xarxa i l’intercanvi continuat entre els centres participants tant durant en el curs com en l’acte anual de cloenda. Pel que fa a les activitats i programes ambientals adreçats a la ciutadania, sempre es fan valoracions quantitatives i qualitatives de les activitats tant per part dels talleristes o educadors com per part dels participants i tenim molt bones valoracions. El gran repte sempre és veure fins a quin punt el canvi d’hàbits proposat és efectiu més enllà del curt-mig termini. Hi estem treballant. Igualment també treballem per tal d’implantar un sistema d’avaluació homogeni tant pels programes ambientals com pels equipaments de referència per estendre la cultura de sostenibilitat a la ciutat. En les campanyes concretes de diferents temàtiques ambientals que realitzeu, heu notat un cop acabades, una millora en el canvi d’hàbits dels ciutadans/es? Què creus que és imprescindible tenir en compte en l’educació ambiental per motivar a les persones a que canviïn d’hàbits? Penso que hi ha temàtiques en les quals el canvi d’hàbits és una realitat i s’ha anat consolidant, com és el cas de l’estalvi d’aigua a les llars.En altres,...