Els patinets, cosa seriosa!

Els patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal (VMP) s’han anat introduint en el dia a dia de la metròpolis barcelonina de forma constant i imparable des de fa uns 3-4 anys. I és que el patinet és un vehicle porta a porta, igual que la moto i la bici, però que a més presenta dos importants avantatges:

 • Aparcament: no requereix d’espai d’aparcament segur
 • Intermodalitat: és molt fàcil de combinar amb el transport públic

Des de les administracions públiques no podem deixar de destacar que els VMP són un mitjà de transport tan sedentari com la motocicleta, tot i que molt més lleuger, econòmic i amb menor consum energètic. Per tant, per a les distàncies urbanes i metropolitanes, sempre que existeixi una infraestructura segura, el patinet pot ser perfectament un substitut de la moto.

Caldrà estar atents a l’evolució de l’ús conjunt de VMP i bici en comparació amb la motocicleta, també per entendre la importància de garantir connexions metropolitanes segures per als desplaçaments de fins a 5-8 km.

Segons la NACTO, el 2018 de 84 milions de desplaçaments als Estats Units (bicicleta convencional, elèctrica i patinet elèctric) 38.5 M van ser en patinet elèctric, mentre que el 2017 la seva presència era pràcticament nul·la. Sembla que als Estats Units, doncs, el patinet ja representa prop del 50% de la quota modal del total de bici + VMP. Però… com estem a l’entorn metropolità?

Des de l’AMB aquest 2019 hem analitzat diferents elements en relació als VMP que volem compartir:

 1. Estudi sobre l’impacte del patinet elèctric
 2. Aforaments de bicis i patinets a la Bicivia

 

1. ESTUDI SOBRE L’IMPACTE DEL PATINET ELÈCTRIC

D’una banda, hem fet un estudi sobre l’impacte del patinet elèctric a la mobilitat de l’àmbit metropolità, amb el Cenit, que incorpora el resultat de 412 enquestes fetes a usuaris de patinet privat d’ús individual i de 711 enquestes fetes a usuaris de patinet de sharing (Reby), a més de dades resultants d’entrevistes a 20 establiments de venda de VMP i dades d’accidentalitat de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

Les enquestes a usuaris de patinet individual s’han realitzat en trama Eixample:

mapa_enquestes

De les enquestes es conclou, en relació al perfil de les persones usuàries:

 • El 64% són del gènere masculí.
 • El 87% tenen entre 18 i 45 anys.
 • El 56% fa servir casc.
 • El temps mitjà de trajecte és de 20 minuts, el que correspon a uns 5 km en trama urbana.
 • Només un 16,2% prové del cotxe o de la moto.
 • El 48% combina el patinet amb altres modes de transport, on el metro, amb un 18,2%, és el transport més utilitzat. De fet, el 45% dels usuaris que combinen el patinet amb el metro provenen d’altres modes diferent al metro.
 • L’adopció del patinet elèctric es veu motivada per una major comoditat i menor temps de viatge que proporciona (40% i 41%, respectivament).
 • El districte que genera i atrau més usuaris és l’Eixample, les altres zones on hi ha més moviment són: Sants-Montjuïc i Ciutat Vella generen més que atrauen, en canvi, Les Corts i Ciutat Vella atrauen més que generen. També l’Eixample és el que més usuaris es desplacen dintre del mateix.

mapa_fluxos

Quant als factors de seguretat, el 88% dels patinets individuals porten llums, el 92% porten timbre i el 84% circulen per carril bici majoritàriament.

seguretat

Segons les entrevistes a les botigues, un 25% dels patinets venuts tenen velocitat màxima de 30 km/h. En aquest cas, es tracta de vehicles que la nova instrucció de la DGT ja no considera VMP.

Les enquestes a persones usuàries de patinet compartit posen de manifest que:

 • El perfil quant a edat i gènere es molt semblant respecte de la persona usuària de patinet individual.
 • El 24,6% prové del cotxe o de la moto (per tant, els usuaris del sharing capten més usuaris de transport no motoritzat que els usuaris del patinet privat).
 • Els motius principals d’ús del patinet són un menor temps de viatge (40,2%) i ‘gaudir el viatge‘ (38,2%).
 • El temps mitjà de desplaçament és de 17 minuts, per recórrer un trajecte mitjà de 2,8km,

20191009_230614

 

L’estudi també inclou dades de sinistralitat de VMPs facilitades per la Guàrdia Urbana de Barcelona.

L’any 2018 i 2019 (fins al juliol) hi va haver 139 i 201 sinistres, respectivament. L’Eixample és on es produeixen més sinistres, seguit per Sant Martí i Sants-Montjuïc, que lògicament són també els districtes on s’enregistren més desplaçaments en patinet. Per tal de comparar dades caldria conèixer la quantitat total de veh-km recorreguts en patinet elèctric. Tanmateix, a dia d’avui encara no es relaciona el nombre d’accidents amb els veh-km recorreguts, per a cap mitjà de transport (per tant, es tracta sempre de dades ‘absolutes’ però que, per ser rigorosos en l’anàlisi, caldria considerar sempre de forma relativa al nombre de desplaçaments i als km recorreguts).

Les infraccions que causen més sinistres per culpa del conductor del patinet són: desobeir semàfors o senyals de trànsit, per manca de precaució i/o d’atenció, entre d’altres.

És significatiu el tipus de vehicle que també acostuma a estar implicat en els accidents de VMP: en 1r lloc, turismes (42%), seguit de les motocicletes (16%), VMP sense motor (14%) i bicicletes i furgonetes (9%).

 

2. AFORAMENTS DE BICICLETES I PATINETS A LA BICIVIA

Actualment en la xarxa Bicivia (existent i futura) es disposa de:

 • 6 aforaments seccionals automàtics permanents de tipus espira o llaç magnètic gestionats per l’AMB o per altres municipis metropolitans.
 • 44 (d’un total de 203) aforaments seccionals automàtics permanents de tipus espira de l’Ajuntament de Barcelona ubicats en xarxa Bicivia. Les últimes dades publicades són de 2018, per tant no s’incorporen en l’anàlisi de 2019.

A més a més, en el marc dels treballs de la bicicleta del Pla Metropolità de Mobilitat Urbana, elaborats amb VAIC Mobility i AIM, durant l’any 2019 s’han realitzat en dos moments de l’any diferents (juny/juliol i novembre):

 • 3 aforaments seccionals automàtics amb tubs neumàtics durant una setmana
 • 3 aforaments en interseccions a partir de gravació amb càmera durant 24 hores
 • 24 comptatges manuals en interseccions durant les puntes de matí i tarda (3+3 hores)

localitzacio_aforamentsConsiderant totes les fonts disponibles a 2019 s’analitzen els resultats agregats corresponents a uns 250.000 vehicles aforats. Es disposa de dades de distribució entre bicicletes i patinets (comptatges manuals i per càmeres) corresponents a uns 10.000 vehicles.

A partir de les dades dels aforaments automàtics permanents de tipus espira es pot observar la distribució estacional de la mobilitat amb bicicleta. Per a l’extrapolació de les dades d’ambdues campanyes de comptatges (juny-juliol i novembre) al conjunt de l’any, s’ha considerat la distribució estacional de Pg. Sant Joan (any 2017, darrer any disponible de forma completa), donat que és la que disposa d’un històric més important de dades.

patrons

L’aforador del pg. Sant Joan durant el mes de novembre presenta una intensitat equivalent a la mitjana mensual, és a dir, el factor d’extrapolació per aquest mes és 1.

A continuació es mostra una taula amb les dades aforades en el conjunt de la Bicivia i la conversió a Intensitats Mitjanes Diàries anuals estimades:

dadesSi bé les dades aforades entre ambdues campanyes ofereixen una reducció global de les intensitats d’un 11%, si s’apliquen els factors horaris i estacionals corresponents s’obté un increment global d’un 26%. S’estima que les bicicletes incrementen un 10% i els patinets un 150%. De fet, el pes relatiu dels patinets es duplica, passant d’un 11 a un 22% del total.

IMD

Entre ambdues campanyes es produeix una reducció o un lleuger creixement de les intensitats en aquells punts clarament més vinculats a l’oci o l’entrenament esportiu (p.ex. Punt 17 en la Bicivia 8 seguint el passeig del Besós). Es planteja analitzar patrons horaris diferents per a aquests punts en futures anàlisis.

La localització dels punts no és representatiu del comportament de tota una Bicivia, però en tot cas s’identifiquen els increments més forts globalment en els punts de les Bicivies 1, 2, 3, 5 i 6:

bicivia

Bicivia_mapa

Aquí podeu veure recollides les dades dels aforaments de la Bicivia (2019 a excepció de les del terme municipal de Barcelona, que són de l’any 2018).

https://www.instamaps.cat/visor.html?businessid=c29ee9475544446db78271af7f954a2e#12/41.3699/2.1008

Seguirem atentament l’evolució de la demanda!