L’AMB obté el certificat Cycle-Friendly Employer

El centre de treball de la Zona Franca de l’AMB obté la certificació europea de qualitat Cycle-Friendly Employer (CFE) desenvolupada per la European Cyclist Federation (ECF)

Fruit del treball de més de 10 anys promovent l’ús quotidià de la bicicleta a l’àrea metropolitana de Barcelona, no només amb campanyes de promoció a la ciutadania sinó també entre les persones que treballen a l’AMB, aquest any el centre de treball de la Zona Franca ha obtingut la certificació europea Cycle-Friendly Employer (CFE) en la categoria plata. Aquest reconeixement ha estat atorgat per la European Cyclist Federation mitjançant una auditoria realitzada per l’empresa Bike Friendly, seguint la metodologia europea estandarditzada.

La certificació CFE té en compte tant les instal·lacions com les accions desenvolupades per incentivar i afavorir l’ús de la bicicleta com a mitjà de transprt en els desplaçaments in labore i in itinere.

Pel que fa a les instal·lacions, el maig del 2017 l’AMB inaugurava un aparcament segur per a bicicletes amb 40 places en el seu aparcament soterrani. Amb aquesta actuació també es va dotar l’espai d’altres serveis, com connexions per a la càrrega de bateries de bicicletes elèctriques, un inflador i un dispositiu amb eines bàsiques d’autoreparació mecànica de bicicletes. D’altra banda, el centre de treball també ofereix aparcament segur per a bicicletes en superfície a l’accés principal de l’edifici A, destinat principalment a les visites externes.

Pel que fa a les accions de promoció de l’ús de la bicicleta, se n’han fet moltes i variades. El 2017 es va iniciar un servei de préstec de bicicletes per al personal de l’AMB. Aquest servei ofereix gratuïtament i durant un mes, al personal que ho sol·liciti, una bicicleta elèctrica per realitzar els desplaçaments quotidians. El servei, que es va iniciar amb 10 bicicletes, actualment disposa de 13 unitats i es comptabilitzen més de 400 sessions.

A més, també ofereix l’opció d’acompanyament per a tothom que ho sol·liciti. És a dir, existeix la possibilitat de demanar ajuda per traçar el millor recorregut des del domicili fins al centre de treball, així com de disposar d’acompanyament al llarg del primer desplaçament en aquesta ruta in itinere.

D’altra banda, l’AMB també ofereix 4 bicicletes elèctriques com a part de la seva flota de vehicles destinada a desplaçaments in labore.

A més, es duen a terme accions puntuals adreçades al personal de l’AMB, com ara formacions per aprendre a anar en bicicleta o a circular de manera segura, o serveis gratuïts de mecànica per a la posada a punt de les bicicletes.

Aquesta aposta decidida per la mobilitat ciclista esdevé un catalitzador de diversos beneficis:

1. Personal més saludable i productiu

L’activitat física com a resultat de fer servir la bicicleta com a mitjà de transport contribueix a la bona salut i al benestar de les persones que es desplacen en bicicleta de manera regular.

2. Disminució de les despeses relatives als desplaçaments a la feina

La bicicleta, en relació amb el vehicle motoritzat privat, és un vehicle que ocupa poc espai (1 plaça de cotxe = 7 bicicletes) i genera un manteniment accessible i de baix cost.

3. Puntualitat i millora de l’accessibilitat al lloc de treball

Una persona que es desplaça en bicicleta no està afectada per la congestió del trànsit motoritzat o per les dificultats de trobar estacionament; per tant, té més probabilitat d’arribar puntualment al seu lloc de treball.

Per tot plegat, l’AMB esdevé un centre de treball que aposta per l’ús de la bicicleta per accedir a la feina i, a més, com a Administració pública treballa de manera compromesa en la promoció de la mobilitat sostenible. Així, aquest certificat és un reconeixement i un al·licient per continuar treballant per promoure la mobilitat en bicicleta.

Per obtenir més informació del certificat, feu clic aquí.