Fent xarxa ciclologística amb el projecte HALLO

El projecte HALLO (hubs for last mile delivery solutions), finançat per l’EIT Urban Mobility i previst entre l’abril del 2021 i el març del 2022, té per objectiu principal promoure la creació de centres logístics per a solucions urbanes més sostenibles de lliuraments d’últim quilòmetre.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona coordina un consorci en què participen cinc socis europeus més: KTH Royal Institute of Technology, la ciutat d’Estocolm, el CIMNE (UPC), Gateways i Vanapedal. Es preveuen dues proves pilot: una a la metròpolis Barcelona i l’altra a la ciutat d’Estocolm.

La implementació de diverses restriccions d’accés de vehicles contaminants a grans ciutats a causa de la contaminació i la congestió és l’origen d’aquesta iniciativa europea, ja que el transport és una de les fonts principals d’emissions de gasos contaminants. Es calcula que el transport de mercaderies és el responsable d’aproximadament el 40 % de les emissions derivades del transport a l’àrea metropolitana. Amb aquest marc de referència, el projecte HALLO busca crear centres de distribució i consolidació urbana compartits (UCDC) en dues regions diferents d’Europa, una al nord (Estocolm) i l’altra al sud (AMB), així com diverses accions que promouen solucions d’entrega de mercaderies més sostenibles i innovadores.

En el cas del nostre territori, s’han vinculat al projecte els sis municipis metropolitans subvencionats per l’AMB per promoure projectes de ciclologística municipal. L’objectiu d’aquesta relació és aprofitar totes les sinergies possibles entre el HALLO i els processos municipals que estan duent a terme aquests ajuntaments.

En aquest marc de treball, el centre de recerca CIMNE és el responsable d’analitzar la idoneïtat de la ubicació dels punts de consolidació urbana definits en dos municipis. Ha de determinar si la ubicació dels microhubs és encertada, tenint en compte la trama municipal, la ubicació de les botigues, la localització de la població, els pendents i la realitat del trànsit local.

El despatx d’arquitectura holandès Gateways, gràcies a la seva experiència en projectes similars als Països Baixos, s’encarrega de dissenyar els punts de consolidació urbana en dos municipis que preveuen ubicar els microhubs a l’espai públic. Tenen en compte tant l’eix funcional (la manera com la càrrega arriba al centre, mitjançant vehicles més grans, i la manera com en surt, en tricicles de càrrega), com la mateixa sostenibilitat del centre (reulització de materials i aprofitament de l’energia a través de cobertes).

Disseny d’un microhub a Esplugues de Llobregat

Vanapedal, l’empresa operadora de referència al nostre territori en relació amb la ciclologísitca, amb més de deu anys d’experiència, desenvolupa una prova pilot de dues noves caixes que permeten carregar palets europeus de manera directa als cicles. Una d’aquestes caixes, a més a més, està pensada per distribuir productes refrigerats, i garantir-hi la temperatura adequada és un element crucial.

D’altra banda, com a operadora de referència, Vanapedal també ofereix assessorament als municipis metropolitans en els seus processos embrionaris. Així, en els diferents tallers i visites tècniques organitzats durant el projecte, Vanapedal acompanya aquestes sessions i ofereix el seu coneixement i experiència.

Cal destacar també la participació d’Estocolm al projecte, ja que aquesta ciutat aporta un altre conjunt de proves pilot que faciliten l’intercanvi de coneixement i resultats entre aquesta ciutat i les experiències metropolitanes.